Arbetsgivarkollegiet

Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ är arbetsgivarkollegiet där samtliga chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar är ledamöter.

Arbetsgivarkollegiet beslutar om verksamhetens inriktning och lägger fast grunden för de statliga arbetsgivarnas gemensamma agerande. Det är också arbetsgivarkollegiet som fastställer medlemsavgift och beslutar om förslag till ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse.