Deltagande myndigheter

Här ser du vilka myndigheter som har deltagit i Mentorprogrammets olika omgångar.

I Mentorprogrammet våren 2019 deltog följande myndigheter i Stockholm med en eller flera mentorer:

 • Arbetsgivarverket
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Försvarets Materielverk (FMV)
 • Försvarsmakten
 • Konkurrensverket
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • SIDA
 • Statens institutionsstyrelse
 • Statskontoret
 • Södertörns högskola

----

I Mentorprogrammet 2018-19, med start i september och avslutning i februari, deltog följande myndigheter i Stockholm med en eller flera mentorer:

 • Arbetsförmedlingen
 • Kriminalvården
 • Polisen
 • Skatteverket
 • Skolinspektionen
 • Statens Institutionsstyrelse
 • Tillväxtverket
 • Universitetskanslersämbetet

----

I Mentorprogrammet 2018, med start i mars och avslutning i augusti, deltog följande myndigheter med en eller flera mentorer. Programmet genomfördes i Uppsala, Östergötland och Jönköping.

 • Arbetsförmedlingen
 • Domstolsverket
 • Jönköping University
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Luftfartsverket
 • Migrationsverket
 • SGI, Statens Geotekniska Institut
 • SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Statens jordbruksverk
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Transportstyrelsen
 • Uppsala Universitet
 • Åklagarmyndigheten

----

I Mentorprogrammet hösten 2017 deltog följande myndigheter med en eller flera mentorer. Omgången avslutades i februari 2018:

 • Arbetsmiljöverket
 • Försvarsmakten
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Regeringskansliet
 • SMHI
 • Socialstyrelsen
 • Statens Geotekniska Institut
 • Stockholms universitet
 • Svenska institutet
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Universitets- och högskolerådet

------

Under 2016-2017 genomfördes en pilotomgång av Mentorprogrammet. Följande myndigheter deltog med en eller flera mentorer:

 • Arbetsmiljöverket
 • Arbetsgivarverket
 • Ekonomistyrningsverket
 • Försvarsdepartementet
 • Försvarsmakten
 • Kammarkollegiet/Arvsfonden
 • Kronofogden
 • KTH
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Pensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Skolverket
 • Statens Kulturråd
 • Södertörns högskola