Fakturor till Arbetsgivarverket

Här hittar du som leverantör information om Arbetsgivarverkets fakturahantering.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Arbetsgivarverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. 

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard: Peppol BIS Billing 3. Arbetsgivarverket omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol.

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Att skicka e-faktura via Peppol

Uppgifter du som leverantör behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via Peppol-nätverket:

Adress i PEPPOL: 0007: 2021003476

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

E-faktura via vår fakturaportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson och skicka en e-post till registrator@arbetsgivarverket.se. Vi återkommer då med instruktion för registrering.

Frågor?

Kontakta Arbetsgivarverket: 
registrator@arbetsgivarverket.se