Fakturor till Arbetsgivarverket

Här hittar du som leverantör information om Arbetsgivarverkets fakturahantering.

Att skicka Svefaktura till Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. 

Enligt föreskriften 2003:770 ska samtliga myndigheter i Sverige senast den 1 november 2018 kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket.

Sedan den 1 april 2019 gäller också lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Därför kräver Arbetsgivarverket att fakturor ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Att skicka e-faktura via Peppol

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via Peppol-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021003476

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till Arbetsgivarverket via Peppol (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ.

Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021003476 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1106   

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera Arbetsgivarverkets partsidentitet och mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se ovan).

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som Arbetsgivarverket, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall Arbetsgivarverket på registrator@arbetsgivarverket.se.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta Arbetsgivarverket så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Frågor?

Kontakta Arbetsgivarverket på registrator@arbetsgivarverket.se