Fakturor till Arbetsgivarverket

Här hittar du som leverantör information om Arbetsgivarverkets fakturahantering.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Arbetsgivarverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. 

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard: Peppol BIS Billing 3. Arbetsgivarverket omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol.

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Att skicka e-faktura via Peppol

Uppgifter du som leverantör behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via Peppol-nätverket:

Adress i PEPPOL: 0007: 2021003476

Mer information om Peppol och hur man skaffar ett eget Peppol-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

E-faktura via vår fakturaportal

Om din organisation ännu inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal.  Skicka e-post till Arbetsgivarverket med ert organisationsnummer, företagsnamn samt e-postadress till er kontaktperson. Vi återkommer därefter med en instruktion för registrering.

Skicka e-post till Arbetsgivarverket

Frågor?

Har du frågor om fakturor är du självklart välkommen att skicka e-post till oss.

Skicka e-post till Arbetsgivarverket