För dig som mejlar oss

Arbetsgivarverket behöver behandla personuppgifter i samband med att personer kommunicerar med Arbetsgivarverket. Detta sker främst via e-post.

Den rättsliga grunden för behandlingen av e-posten hos Arbetsgivarverket beror på vad e-posten innehåller. Arbetsgivarverket behöver också behandla personuppgifterna för att kunna föra en enkel och smidig dialog med den enskilde.

Kommunikation i e-post medför normalt att följande personuppgifter behandlas:

  • E-postadress
  • Namn
  • IP-adress

Beroende på innehållet i e-postmeddelandet kan även andra personuppgifter komma att hanteras. 

Personuppgifter i allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Arbetsgivarverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.