För dig som söker jobb hos oss

Inom ramen för rekryteringar behandlar Arbetsgivarverket personuppgifter som rör arbetssökande och referenspersoner. Den arbetssökandes uppgifter består av namn, personnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om utbildningar och anställningar, svar på intervjufrågor samt de uppgifter som den arbetssökande själv väljer att lämna.

Ansökan behandlas i verktyget Visma Recruit för Arbetsgivarverkets räkning. Arbetsgivarverket har anlitat företaget Skill Recruitment som rekryteringsstöd och har ett delat personuppgiftsansvar med detta företag vad gäller att ta fram ett urval bland de arbetssökande och välja ut kandidater som eventuellt ska göra tester i Skills regi. Skill är personuppgiftsansvarig för testerna.

Behandlingen för tillsättning av tjänster sker som ett led i Arbetsgivarverkets myndighetsutövning och övrig behandling sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.