För dig som deltar i våra projekt

Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter om deltagare i projekt, dels för att kunna administrera projekten och hålla kontakten med deltagarna.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och i förekommande fall för att uppfylla ett avtal med den registrerade.

För detta ändamål behandlas följande personuppgifter: 
Arbetsgivarverket behandlar normalt kontaktuppgifter till deltagarna, uppgifter om arbetsgivare, önskemål om specialkost och i det enskilda projektet relevant information så som utbildning, intressen, ålder.