För dig som besöker vår webbplats

Det främsta syftet med Arbetsgivarverkets webbplats är att informera om verksamheten. De kategorier av registrerade som kan förekomma i till exempel nyheter är främst egna medarbetare, styrelseledamöter, företrädare för medlemmarna och medarbetare hos medlemmarna.

Det rättsliga stödet är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kontaktuppgifter publiceras i den utsträckning det får anses finnas ett intresse för en vidare krets att kunna nå personen.

Beslut, remissvar och andra officiella skrivelser som innehåller personuppgifter kan alltid publiceras.

Foto och film

Vi filmar och fotar ofta under våra sammankomster och dessa foton och filmer behandlas med stöd av ett allmänt intresse. 

All publicering av personuppgifter i foton och film sker utifrån överväganden om syftet med publiceringen (att informera om verksamheten) i det enskilda fallet väger över den enskildes intresse av att slippa intrång i den personliga integriteten.

Cookies och besöksstatistik

Cookies används på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Cookies används även för att kunna logga in på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Läs mer om vår användning av cookies

Personuppgifter i sociala medier

Arbetsgivarverket använder sociala medier för att synliggöra och informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. De som förekommer i inläggen är framför allt egna medarbetare, medarbetare hos medlemmar, externa personer (såsom av Arbetsgivarverket anlitade föreläsare).

De personuppgifter som förekommer är bilder, filmer, identitetsuppgifter och hänvisningar till den information som dessa personer lagt ut på sociala medier. Arbetsgivarverket inhämtar i möjligaste mån samtycke för att undvika att publicera uppgifter om någon som motsätter sig det.