För dig som är medlemsföreträdare eller medlemschef

Som medlemsorganisation för de statliga arbetsgivarna ingår det i Arbetsgivarverkets uppdrag att hålla kontakt med medlemmarna och kunna skicka ut information, enkäter och dylikt. För detta syfte behandlar Arbetsgivarverket personuppgifter om medlemschefer, vad vi kallar medlemsföreträdare och andra kontaktpersoner.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse.

För detta ändamål behandlas identitetsuppgifter och kontaktuppgifter.