För dig som är leverantör

Arbetsgivarverket behandlar identitetsuppgifter och kontaktuppgifter för kontaktpersoner och konsulter hos leverantörer. För konsulter behandlar vi även CV-uppgifter. Det kan också förekomma andra uppgifter om dessa personer i kommunikation gällande leverantörsavtalen eller i dokument som bifogas inom ramen för upphandlingsförfarandet.

Det rättsliga stödet för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.