För dig som är ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse och Statstjänstemannanämnden

Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter om ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse och Statstjänstemannanämnden.

De uppgifter som förekommer är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och personnummer. Syftet är att betala ut ersättningar till ledamöterna. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet och för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Styrelseledamöternas namn förekommer på beslutshandlingar.

Behandlingen sker för att uppfylla en arbetsuppgift av allmänt intresse och för att fullgöra en rättslig förpliktelse.