Statliga arbeten

Statliga arbeten ska vara attraktiva.

  • Uppdraget för staten är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om.
  • Statliga arbeten är viktiga och meningsfulla och kännetecknas av att arbetsuppgifterna kräver högutbildad och kvalificerad personal.
  • Statliga myndigheters attraktionskraft som arbetsgivare på såväl den svenska som den globala arbetsmarknaden måste stärkas.

Statliga myndigheters attraktionskraft som arbetsgivare på såväl den svenska som den globala arbetsmarknaden måste stärkas. Statliga arbetsgivare bedriver en mycket mångfacetterad verksamhet på uppdrag av regering och riksdag. Arbeten i staten skapar samhällsnytta för invånare i Sverige, underlättar för näringsliv och beslutsfattare och bygger Sveriges relationer med omvärlden.

En väl fungerande statsförvaltning fyller en viktig funktion för övriga samhällssektorer och utgör ett stöd för Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling.