Mångfalden

Mångfald, jämställdhet och integration ska prägla verksamheten.

  • Statliga verksamheter ska präglas av mångfald d.v.s. den blandning av bakgrund och kompetens bland chefer och medarbetare, som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering.
  • Med inkluderande synsätt skapas verksamheter där både chefer och medarbetare, kan lyfta sina kunskaper och talanger så att de kan komma till nytta på det mest effektiva sättet och till mest gagn för verksamheten.
  • Ökad jämställdhet uppnås genom att skapa lika möjligheter för kvinnor och män till kompetens- och karriärutveckling.
  • Positiv särbehandling, registrering av utländsk bakgrund på arbetsplatsnivå eller detaljerad lönekartläggning är inte vägen till integration och jämställdhet.

"Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten" är ett stöd och ett verktyg för myndighetschefer att nå målet att verksamheterna ska präglas av mångfald.

Strategin utgår från ett gemensamt förhållningssätt för statliga arbetsgivare och pekar på vikten av ett strategiskt, långsiktigt utvecklingsarbete för att säkra en verksamhetsanpassad kompetensförsörjning genom ett inkluderande synsätt. Att tillämpa ett inkluderande synsätt innebär att skapa verksamheter där både potentiella och befintliga chefer och medarbetare kan lyfta sina kunskaper och talanger så att de kan komma till nytta på det mest effektiva sättet och till mest gagn för verksamheten.

Det är Arbetsgivarverkets uppfattning att ökad jämställdhet nås bäst genom att skapa lika möjligheter för kvinnor och män till kompetens- och karriärutveckling. Därmed säkerställs en utveckling mot en jämn könsfördelning på alla befattningsnivåer och en betydande del av de sakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten kan elimineras.