Arbetstiden

Arbetstiden ska styras av verksamhetens behov.

  • Verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar ska utgöra utgångspunkt för arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor.
  • Arbetstidsregleringen behöver förenklas.

Ökade tillgänglighetskrav från statsmakterna och allmänheten har hos flera myndigheter medfört ett behov av förändrade öppettider. Verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar ska vara utgångspunkt för arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor. Arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor ska svara mot dels de krav på verksamheten som ställs av regering och riksdag, dels de krav på tillgänglighet och service som ställs av allmänhet, företag och organisationer.

En effektiv och rationell verksamhet förutsätter att arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor kontinuerligt ses över för att anpassas till förändrade krav på respektive verksamhet och dess ekonomiska förutsättningar. Inom ramen för verksamhetens krav ska arbetstiden förläggas så att den bidrar till en god arbetsmiljö.

Medlemsmyndigheternas förutsättningar att hantera arbetstidsfrågorna på ett kostnadseffektivt sätt som stödjer verksamhetsutveckling ska stärkas.