Arbetslinjen

Arbetslinjen ska stärkas.

  • Arbetslinjen ska vara ledstjärna i socialförsäkringen.
  • Arbetet med att förändra nuvarande trygghetssystem måste fortsätta. Arbetslinjen ska stärkas och omställning och rörlighet stimuleras.
  • Avtal om omställning ska stödja arbetslinjen och individens möjlighet till längre arbetsliv
  • Avtalsförmånerna vid sjukdom ska främja återgång i arbete.
  • Pensionsavtalet ska främja tillvaratagandet av äldres kompetens.
  • Statliga arbetsgivare ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden på samma villkor som andra arbetsmarknadssektorer.

De statliga avtalen ska förstärka människors möjligheter och vilja att arbeta. Det huvudsakliga problemet med nuvarande trygghetssystem är de höga omställningskostnaderna för den enskilde arbetsgivaren. Trygghetsavtalet ska främja omställning vid uppsägning. Avtalsförmånerna vid sjukdom ska främja återgång i arbete.

De äldres kompetens ska tas tillvara och förutsättningarna för en effektiv kompetensöverföring och generationsväxling ska förbättras. Pensionsavtalet och delpensionsmöjligheterna ska främja tillvaratagandet av äldres kompetens.