Arbetsgivarsamverkan

Arbetsgivarsamverkan ökar effektiviteten.

  • Arbetsgivarsamverkan är en förutsättning för det delegerade arbetsgivaransvaret.
  • Arbetsgivarsamverkan är forum för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma förhållningssätt till svåra problem.
  • Små statliga arbetsgivare har samma behov av extra stöd och anpassade regler som företag med få anställda.
  • Genom samordnad intressebevakning kan lagar och regler förenklas vilket bidrar till de statliga arbetsgivarnas effektivitet.

Arbetsgivarpolitik handlar mycket om att ta ställning till dilemman som direkt berör människor. Arbetsgivarsamverkan utgör forum för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma förhållningssätt till svåra frågor. Även om myndigheternas förutsättningar och behov varierar finns det flera områden där samordning och samverkan i arbetsgivarfrågor höjer effektiviteten. En samordnad intressebevakning är en del av arbetsgivarsamverkan. Intressebevakningen speglar medlemmarnas behov och grundar sig på medlemmarnas gemensamma, sektorsvisa och enskilda intressen. Det är viktigt att beslutsfattare har god kunskap om de konsekvenser som politiska beslut får på den statliga arbetsgivarpolitiken. Genom samordnad intressebevakning verkar de statliga arbetsgivarna för att till exempel lagar och regler förenklas i syfte att förbättra verksamheternas effektivitet.