Utveckling och innovation

Våra organisationer möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar.

Målbild: Utveckling & innovation – våra organisationer möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar

Förmågan att möta ständigt förändrade förutsättningar avgör organisationers framgång och ökar möjligheterna för en effektiv styrning av verksamheten. Genom innovativa lösningar möter vi uppdragsgivarens och samhällets krav på god service och en effektiv användning av resurser.

Målbild: utveckling och innovation

Delstrategi: Vi samarbetar för att utveckla nya och effektiva lösningar

Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är viktiga förutsättningar i en föränderlig omvärld. Genom samverkan och samarbete lär vi av varandra och utvecklas inom områden som teknikanvändning, arbetssätt och nya flexibla organisationer.

Delstrategi: Våra avtal utformas och tillämpas för att stödja en effektiv verksamhet

De statliga kollektivavtalen är strategiska verktyg, till för att stödja verksamheternas utvecklingsarbete. Avtalens utformning och tillämpning - centralt och lokalt - stödjer en effektiv statlig verksamhet.