Ledarskap

Våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling.

Målbild: Ledarskap – våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling

De statliga verksamheternas ledare ansvarar för och driver verksamheternas utveckling. Ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra och ett tydligt ledarskap ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Målbild: Ledarskap

Delstrategi: Våra ledare är tydliga arbetsgivarföreträdare

Innovativa och flexibla verksamheter behöver tydliga arbetsgivarföreträdare. Ledare i staten ser helheten och står upp för det gemensamma uppdraget. Arbetslivet ställer också höga krav på ledarskapet och förmågan att leda i förändring. Statliga arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna.

Delstrategi: Vi utvecklar ett aktivt medarbetarskap

I innovativa och flexibla verksamheter utvecklas medarbetarrollen. Ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna tar ansvar för sitt arbete och verksamhetens utveckling, det förutsätter i sin tur engagerade ledare som leder genom värderingar och mål.