Attraktiv arbetsgivare

Vi attraherar den kompetens vi behöver.

Målbild: Attraktiv arbetsgivare – vi attraherar den kompetens vi behöver

En förutsättning för effektiva statliga verksamheter är förmågan att attrahera nyckelkompetens både nationellt och internationellt. Efterfrågan på kompetens förändras och konkurrensen om framtidens arbetskraft ökar.

Målbild: attraktiv arbetsgivare

Delstrategi: Vårt samhällsnyttiga uppdrag attraherar rätt kompetens

Att säkra kompetensförsörjningen på en konkurrensutsatt och internationell arbetsmarknad är avgörande för att utföra det statliga uppdraget med hög effektivitet och samtidigt utveckla nya och hållbara lösningar. Detta stöds genom kvalificerade arbetsuppgifter med fokus på samhällsnytta och ett stort eget ansvar för medarbetarna.

Delstrategi: Vi profilerar staten som attraktiv arbetsgivare

Statliga arbetsgivare attraherar de högutbildade och kvalificerade arbetstagarna genom att vara och profilera sig som attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar gemensamt för att framhålla de statliga verksamheternas samhällsnyttiga uppdrag och arbetsplatser där medarbetare och ledare tillsammans jobbar för samhällets långsiktiga utveckling.