En utvidgad möjlighet att förordna pensionerade justitieråd att tillfälligt tjänstgöra i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen

Diarienummer: 2022/0746

Justitiedepartementet

Datum: 28 februari 2023

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget. Förslaget är väl balanserat mellan behovet av att Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens arbete kan fungera effektivt och principerna om vem som får tjänstgöra i domstolarna enligt 11 kap 1 § st 3 regeringsformen.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog gruppchef Per Åkesson och Caroline Wieslander Blücher, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Caroline Wieslander Blücher