Remiss gällande ändring av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2021:4)

Diarienummer: 2022/0770

Utbildningsdepartementet

Datum: 4 januari 2023

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på de ändrade föreskrifterna.

Beslut i detta ärende fattas av Generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog utredare Karin Berglind, föredragande.