Remiss av betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)

Diarienummer: 2021/0815

Justitiedepartementet

Datum: 9 mars 2022

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Den aktuella utredningen innehåller inga ställningstaganden eller förslag som påverkar de statliga arbetsgivarna på ett sådant sätt att Arbetsgivarverket ser ett behov av att yttra sig. Arbetsgivarverket avstår därför från att lämna synpunkter i detta ärende.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Torbjörn Eklund, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund