Remissvar SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering

Diarienummer: 2021/0291

Miljödepartementet

Datum: 23 april 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén samt utredare Robert Cloarec, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Robert Cloarec

 

Ansvarig handläggare:
Robert Cloarec