Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021

Diarienummer: 2021/0716

Miljödepartementet

Datum: 21 december 2021

Arbetsgivarverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remittering av Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: NV-02027-15. Arbetsgivarverket uttalar sig i rollen som förvaltningsmyndighet och inte som arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen eller materialet i rapporten.

Beslut i detta ärende fattas av enhetschef för Kommunikation och Intressebevakning Lars Andrén. I den slutliga handläggningen deltog verksamhetsutvecklare Marie Pettersson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut.

Marie Pettersson

Ansvarig handläggare:
Marie Pettersson