Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Diarienummer: 2021/0653

Arbetsmiljöverket

Datum: 21 oktober 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av arbetsmiljöexpert Tarja Nevala. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Tarja Nevala

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala