Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

Roger Vilhelmsson

15 juni 2017

Delningsekonomi.pdf