Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning (Ds 2016:14)

2016-06-27

Jenny Lindmark

27 juni 2016

DS 2016_14 Förtydligande av lönestöden.pdf