Yttrande över promemorian Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor

4 juli 2012

minnesgåvor.pdf