Yttrande över EU-kommissionens förslag till dataksyddsförordning

5 mars 2012

dataksyddsförordning.pdf