Yttrande över departementsskrivelsen 2012:20, Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

20 augusti 2012

Inspektionen för vård och omsorg.pdf