Yttrande över betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)

2 juli 2012

svensk polis.pdf