Statskontorets rapport Rätt ersättning till rättsliga biträden (2012:5)

28 maj 2012

biträden.pdf