Remissvar avseende betänkandet Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)

17 oktober 2012

visstidsanställning och vikariat.pdf