Förslag till föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av ändringsföreskrifterna

11 juni 2012

toxinpåverkan.pdf