Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om instrument för internationell upphandling

12 juni 2012

internationell upphandling.pdf