Departementspromemorian Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

19 november 2012

irländskt protokoll.pdf