Delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor, U 2011:11

28 maj 2012

U 2011_11.pdf