Betänkandet Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området (SOU 2012:4)

22 maj 2012

(SOU 2012_4).pdf