Remissvar Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor

21 november 2011

universitet och högskolor.pdf