Förslag till standard för svensk yrkesklassificering (SSYK-12)

30 juni 2011

Remissvar SSYK.pdf