En effektivare förvaltning av statens fastigheter (SOU 2010:92)

13 juni 2011

statens fastigheter.pdf