Ds 2010 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar - Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personaluppgiftsbehandling

2010-12-15

15 december 2010

Arbetsförmedlingen.pdf