Skills360 Hackathon samlar hela arbetsmarknaden för att hacka inkludering

Den 11 september samlar Arbetsgivarverket hela arbetsmarknaden på Kulturhuset i Stockholm i ett samverkansforum. I ett kunskapsdrivet hack ska representanter för 80 olika verksamheter tillsammans utveckla inkluderingen i statlig verksamhet och på hela arbetsmarknaden.

Skills360 Hackathon officiell bild

Skills360 är en process som syftar till att statliga myndigheter får bättre förutsättningar för att inkludera och se kompetens för att säkra sin kompetensförsörjning och bygger på erfarenheterna av inkludering hos över 150 statliga myndigheter. På ett tiotal workshops har dessa erfarenheter samlats in och den 11 september utgör de lärdomarna plattformen för kunskapshacket på Kulturhuset. De 80 representanter från hela arbetsmarknaden utgörs av vitt skilda aktörer som privat näringsliv, intresseorganisationer, forskare och sakkunniga som får möta alla delar av statlig verksamhet.

– Det är ett unikt initiativ som drivs av Arbetsgivarverket, arbetsgivarorganisationen för statliga myndigheter. Konkret innebär Skills360 Hackathon startskottet för ett mer utbrett och organiserat samverkansarbete kring inkluderingsfrågor inom staten. Slutresultatet bearbetas och tas vidare ut till statliga myndigheter genom en samverkansgrupp, säger Sofia Stigendal, projektledare på Arbetsgivarverket för Skills360.

Kontakt

Hedda Lindselius
Samordnare Skills360 Hackathon
Telefon: 08-700 13 72
Mobil: 072-542 90 19
E-post: hedda.lindselius@arbetsgivarverket.se