Imorgon samlas hela arbetsmarknaden på Kulturhuset för att hacka inkluderingen

Imorgon möts hela arbetsmarknaden på Skills360 Hackathon. Åttio aktörer är på plats från statliga verksamheter, privat näringsliv, intresseorganisationer och andra delar av arbetsmarknaden. Tillsammans ska de ta fram lösningar på hur statliga myndigheter kan vidareutveckla sitt inkluderingsarbete.

Skills360 Hackathon

Skills360 är en process som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att inkludera och se kompetens för att säkra kompetensförsörjningen hos statliga arbetsgivare. Hälften av hackdeltagarna kommer från statliga myndigheter. Representerat finns bland annat Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Myndigheten för Delaktighet och Post-och Telestyrelsen tillsammans med många andra. Organisationer som Changers Hub, Novare Peritos, Brainpool och Hjärnkoll är några av de drygt fyrtio från övrig arbetsmarknad som är med.

– Skills360 är ett unikt initiativ som drivs av Arbetsgivarverket, arbetsgivarorganisationen för statliga myndigheter. Konkret innebär hacket startskottet för ett mer utbrett och organiserat samverkansarbete kring inkluderingsfrågor inom staten. Slutresultatet bearbetas och tas vidare ut till statliga myndigheter genom en samverkansgrupp, säger Sofia Stigendal, projektledare på Arbetsgivarverket för Skills360.

Kontakt

Hedda Lindselius
Samordnare Skills360 Hackathon
Telefon: 08-700 13 72
Mobil: 072-542 90 19
E-post: hedda.lindselius@arbetsgivarverket.se