Arbetsgivarverket tecknar treårigt avtal med OFR/S,P,O

Arbetsgivarverket tecknade idag ett treårigt avtal med OFR/S,P,O vilket omfattar cirka 97 000 statligt anställda. Avtalet innebär bland annat att arbetet med ett nytt omställningsavtal och ett nytt avgiftsfinansierat tjänstepensionsavtal nu påbörjas.

Efter att Arbetsgivarverket under tisdagen tecknat avtal med SEKO och tidigare i dag undertecknat en överenskommelse med Saco-S, finns nu gällande avtal för hela det statliga avtalsområdet.

– Jag är glad över att partsystemet förmått att leverera nya avtal på kort tid och i anslutning till att de tidsbegränsade avtalen gått ut. Att parterna är överens om en inriktning för arbetet med att ta fram viktiga avtal för omställning och för en avgiftsfinansierad tjänstepension är mycket glädjande. Dessa avtal har stor betydelse för den framtida utvecklingen av den statliga sektorn, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en kommentar.

Avtalet med OFR/S,P,O liksom avtalet med SEKO gäller från och med 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2016. Avtalet bygger på lokal lönebildning utan individgarantier med en oenighetsbilaga i linje med märket inom övriga avtalsområden om 6,8 procent på tre år.

Både överenskommelsen om ett nytt tjänstepensionsavtal och om ett omställningsavtal omfattar Arbetsgivarverkets samtliga tre motparter OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO.

Parterna är överens om att arbetet med ett nytt tjänstepensionsavtal ska ha en inriktning mot långsiktigt hållbara pensionsbestämmelser som stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Målbilden är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 med ett möjligt ikraftträdande 1 juli 2015.

Parternas arbete med ett nytt omställningsavtal syftar till att ersätta Trygghetsavtalet som Arbetsgivarverket sagt upp. Parterna är eniga om att ett omställningsavtal ska stimulera till att medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, snabbt kommer ut på arbetsmarknaden igen. Avtalet ska också stödja förändring och omstrukturering av de statliga verksamheterna. Det nya avtalet ska hålla sig inom nuvarande kostnads- och avgiftsram för Trygghetsstiftelsens verksamhet. Parterna har ambitionen att ett nytt avtal ska vara klart i maj 2014 och kunna träda i kraft vid tidpunkt som parterna finner lämplig.

Mer information

För mer information kontakta förhandlingschef Monica Dahlbom, telefon 070-835 90 58 eller informationschef Lars Andrén, telefon 0702-87 31 27.