Arbetsgivarverket och Saco-S ska ta fram en vision för lönebildningen 2025

Arbetsgivarverket och Saco-S har i dag undertecknat en överenskommelse som rör utvecklingen av det statliga tillsvidareavtalet, RALS-T. Parterna är bland annat överens om att starta arbetet med att utveckla en vision för det statliga löneavtalet 2025.

Sedan avtalet tecknades 2010 har arbetsformerna utvecklats och parterna tar nu nästa steg i utvecklingsarbetet. Mot den bakgrunden har parterna nu träffat en överenskommelse som reglerar det vidare utvecklingsarbetet av RALS-T. Det innebär ett utvecklingsarbete rörande:

  • vad som bör hända när det lönesättande samtalet inte leder till överenskommelse om ny lön,
  • möjligheten att ändra lön mellan revisionstillfällena,
  • tillämpningen av bestämmelserna om att komma överens om annat tillfälle för hela eller del av lönerevisionen samt
  • hur bestämmelserna i övrigt stödjer ett långsiktigt lönebildningsarbete.

Parterna är även överens om att utifrån de utvärderingar som görs av RALS-T fortsätta att på olika sätt stödja lokala parters arbete. Stödet till lokala parter sker genom att:

  • dels erbjuda stöd till lokala parter som nyligen gått in i lönesättande samtal som lönerevisionsmetod,
  • dels planera och genomföra insatser till inspiration och stöd för lokala parter, till exempel presentera lärande exempel på hur man kan arbeta långsiktigt med lönebildningen.

Arbetsgivarverket och Saco-S är också överens om att ta fram en gemensam vision för RALS-T 2025 under våren 2017.

Arbetsgivarverket och Saco-S kommer nu inom ramen för de yrkanden som framställs i avtalsrörelsen 2016 att diskutera de berörda kollektivavtalens utformning.

- Jag ser det som positivt att vi gemensamt lyckats utveckla ett nytt arbetssätt att hantera utvecklingsfrågor i avtalet, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef, Arbetsgivarverket.

- Jag är väldigt nöjd med att vi nu har hittat en bra modell för att utveckla lönebildningen så att den kan fungera allt bättre för våra medlemmar, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Mer information

Kontakta Lars Andrén, kommunikationschef Arbetsgivarverket på 070-287 31 27 eller Kicki Mäler, pressekreterare Saco-S på 070-665 29 55 om du har några frågor.