Arbetsgivarverket har idag sagt upp pensionsavtalet PA03 och delpensionsavtalet i förhållande till OFR/S,P,O

Arbetsgivarverket har tidigare i år, den 28 juni, slutit en överenskommelse med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal och en utfasning av delpensionsavtalet. Detta skedde efter att förhandlingarna pågått sedan slutet av 2013 och OFR/S,P,O lämnat förhandlingsbordet den 25 juni i år. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2016 och gäller anställda i staten födda 1988 eller senare.

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko är överens om att sammanföra de nya reglerna med nuvarande regler i PA 03 för äldre arbetstagare i ett nytt avtal från årsskiftet.

Uppsägningstiden för pensionsavtalet PA 03 och delpensionsavtalet är tre månader före ett årsskifte. Detta innebär att Arbetsgivarverket behöver säga upp avtalen före utgången av september månad för att de ska upphöra att gälla vid årsskiftet, när de nya reglerna enligt avtal med Saco-S och Seko träder ikraft.

Saknas pensionsavtal med OFR/S,P,O efter årsskiftet är det Arbetsgivarverkets uppfattning att det eller de pensionsavtal som slutits med Saco-S och Seko ska tillämpas även på OFR/S,P,O:s medlemmar.

För mer information kontakta

Monica Dahlbom, förhandlingschef Arbetsgivarverket, telefonnummer 070-835 90 58.