ARBETSGIVARPODDEN 51: IT-kompetensbristen är en global utmaning

Transkribering av ARBETSGIVARPODDEN 51: IT-kompetensbristen är en global utmaning.

SOFIE ANDERSSON: Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna som de statliga arbetsgivarna står inför. Att hitta, attrahera, rekrytera och framför allt behålla rätt kompetens, det är avgörande för att verksamheten ska fungera, och för att den ska kunna fortsätta att utvecklas. Ett område som står särskilt högt upp på agendan just nu är kompetensförsörjningen inom IT. Behovet av IT-kompetens har de senaste åren ökat både snabbt och mycket, och det är i dag verksamhetskritiskt att ha den här kompetensen, på ett sätt som det inte har varit tidigare. Och vi kommer i dagens podd att fördjupa oss i vad bristen handlar om, och vilka lösningar vi kan se. Med mig här i dag, för att diskutera det här, har jag två gäster. Det är Åsa Zetterberg som är förbundsdirektör på TechSverige, alltså före detta IT&Telekomföretagen. Hej och välkommen.

ÅSA ZETTERBERG: Hallå, hallå.

SOFIE ANDERSSON: Och Roger Vilhelmsson, som är chefsekonom på Arbetsgivarverket, och min kollega. Hej Roger.

ROGER VILHELMSSON: Hej, hej, hej.

SOFIE ANDERSSON: Välkomna båda två. Jag som leder samtalet heter Sofie Andersson, och jag vill säga varmt välkommen också till dig som lyssnar på podden.

[musikjingel]

SOFIE ANDERSSON: Att hitta rätt IT-kompetens är i dag en utmaning som alla arbetsgivare på hela arbetsmarknaden brottas med. För i takt med att allting digitaliseras får vi som både medborgare och konsumenter också högre förväntningar på att kunna göra allting digitalt, och det gör att vi behöver mer kompetens inom de här områdena i verksamheterna. Men i dag så är det så att utbudet matchar inte efterfrågan på kompetens, och vi ska prata om vad det här beror på, och vad vi kanske kan göra åt det. Men vi innan vi fördjupar oss i det här vill jag veta mer om er, Åsa och Roger. Åsa, kan inte du börja och berätta vem är du, och vad gör du?

ÅSA ZETTERBERG: Ja du, var ska vi börja? I dag är jag förbundsdirektör, som sagt, på TechSverige. Det är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 1400 företag i Sverige, företag som har funnit länge eller som är nya, de som finns i hela världen, och de som ägnar sig åt mest tjänster och produkter i Sverige. Det är de som gör att vi kan koppla upp våra olika enheter, snabbt internet, det är de som levererar datorer och telefoner, det är de som har smarta förädlade tjänster i allt från industrin till offentlig sektor, till, ja, handel och så vidare. Så det är många spännande företag, det är verkligen en framtidsbransch, där befinner jag mig i dag. Jag har tidigare varit på Regeringskansliet och hade en roll som hette regeringens Chief Digital Officer. Och innan dess hade jag många år på Sveriges Kommuner och Regioner, där jag också arbetade med digitaliseringen inom välfärden.

SOFIE ANDERSSON: Just det, och ni har just bytt namn till TechSverige. Varför gjorde ni det?

ÅSA ZETTERBERG: Ja, men det är lite på temat här i dag, både för, framför allt för att våra medlemsföretag ser sig själva i större utsträckning som en del av något större, av tech, och att det inte riktigt räcker att prata om IT och telekom, att det är lite mer förlegat som sådant. Jag ser det också som en employer branding rent utsagt också för en bransch som ska attrahera fler, och faktiskt omfamna betydligt mycket mer än det som kanske traditionellt var IT och telekom. Så att ja, vi såg att det var dags nu och fick ett stöd från våra medlemsföretag att ta den här vägen framåt, och vi omfamnar nu tech i mycket större aspekter, tror jag, branschen som sådan och vi som organisation, med allt från Foodtech till Cleantech till Gavtech, till Edtech, till Healthtech, och förenande i allt det där är så klart fortfarande IT och telekom.

SOFIE ANDERSSON: Bra. Jättekul att ha dig här. Och Roger, vad gör du på Arbetsgivarverket?

ROGER VILHELMSSON: Jag är chefsekonom på Arbetsgivarverket, och jag jobbar ganska brett med alla typer av samhällsekonomiska och makroekonomiska frågor, kan man väl säga. Och jag har varit intresserad av de här kompetensförsörjningsfrågorna under en ganska lång tid, jag började redan i det akademiska, kan man väl säga, där jag bland annat forskade och skrev en doktorsavhandling i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknad och arbetsmarknadens funktionssätt, framför allt, kan man säga. Sen kan man väl i sammanhanget också tillägga att jag, de senaste åren då när jag har varit på Arbetsgivarverket, blivit mer och mer intresserad av digitaliseringsfrågor, och för fem år sen är det väl nu, tror jag, att vi skrev en rapport som handlade om digitalisering och olika beröringspunkter med arbetsgivarpolitiken. Jag tror att det var cirka 20 områden som vi skrev om, och flera av dem handlade väldigt mycket om kompetensförsörjning. Så att sen har jag tyckt att det har varit väldigt avgörande för kompetensförsörjning, det här med IT. Så att det är en väldigt viktig fråga, tycker jag.

SOFIE ANDERSSON: Och det här är också en nyckelfråga för Arbetsgivarverket, kompetensförsörjningen generellt, men inom IT framför allt, just nu då?

ROGER VILHELMSSON: Ja, det har blivit så.

SOFIE ANDERSSON: Bra. Jättefint att ha er här.

[musikjingel]

SOFIE ANDERSSON: Behovet av IT-kompetens har alltså ökat enormt och i dag är det nyckelkompetens i de allra flesta verksamheter, även verksamheter som vi kanske inte tänker på spontant, egentligen. Du nämnde några stycken, Åsa, när du gjorde din introduktion här. Samtidigt är det också så att efterfrågan på kompetensen överstiger utbudet i dag. Ni pratade om att det saknas 70 000 personer på arbetsmarknaden. Vilka är de här personerna? Hur kommer det sig att vi har den här stora diffen mellan utbud och efterfrågan?

ÅSA ZETTERBERG: Våra undersökningar visar på att vi har ett underskott på 70 000 till 2024, och redan i dag är underskottet antagligen någonstans i den häraden också. Det finns flera skäl till att vi befinner oss där vi är. Det är en enorm utveckling vi har varit med om, alltså hela digitaliseringen, omställningen i samhället, all den teknikutveckling som sker, som driver på. Det är både teknikutvecklingen och den branschen som växer, men det är också samhället i övrigt som ska nyttiggöra det här, ta hand om det, ibland minska sårbarheter i förhållande till att vi har en annan typ av värld i dag. Så att det är många saker som trycker på i förhållande till att vi har en väldigt stark teknisk utveckling. Vi har massor med nya möjligheter i dag att använda smarta lösningar, om det så gäller för klimatet eller hälsan, eller bli mer effektiv, öka kvaliteten, automatisera. Det gör att det behövs människor för att ta hand om all potential, och ibland minska risker och annat i det sammanhanget. Så att det är både själva samhällstrenden, kan man säga, och sen har vi inte lyckats tillräckligt. Även om jag skulle säga att vår bransch har ju ökat enormt i antal människor, vi är 250 000 i dag, jag tror om det är på de tio senaste åren att det har ökat med 40 procent. Alltså så att det är inte så att branschen inte har vuxit och antal människor som jobbar inom branschen inte ökar i en jättestor takt. Men det är ändå inte tillräckligt, givet de totala behoven. Och det är ju en global fråga, så det är också så att vi behöver, vad ska man säga, vi kan inte bara rekrytera folk från andra länder som skulle tycka att det var fantastiskt att vara just i Sverige, för att vi just i Sverige behöver den kompetensen, utan det är global utmaning.

SOFIE ANDERSSON: Det är ett jätteviktigt perspektiv, tycker jag, att det här verkligen är ett väldigt stort problem överallt. Går det att säga någonting om vad det är för typ av kompetenser? Eller är det alldeles för brett för att kunna peka ut några stycken som …?

ÅSA ZETTERBERG: Jag vill nästan börja med att säga att alla möjliga kompetenser behövs, och vi har väldigt många olika typer av jobb, yrken och förmågor som kommer efterfrågas framåt, såväl i techbranschen som till exempel inom det som Arbetsgivarverket nu också ser behoven inom, och hela offentlig sektor. Men när vi gör den här undersökningen, då är det framför allt fortfarande också på programmering, och där finns ju några programmeringsspråk som är fortfarande de som man efterfrågar mest kring. Det kan vara allt från Java och Python och SQL och så vidare. Och det är mycket både backend, som man säger, och frontend, och det är mycket design, men det är också projektledning. Affärsutveckling eller verksamhetsutveckling, det är också de som jobbar med säkerhet, det är de som jobbar med användarvänlighet, vi kommer att ha nya tillgänglighetsdirektiv som kommer påverka oss alla i de delarna. Och hela, skulle jag säga, för att inte underskatta betydelsen av att ha stark kompetens på informations- och cybersäkerhet framöver. Så att det är många olika delar, och inte minst finns det behov av dem som befinner sig i gränslandet mellan, om man säger, en verksamhetskunskap inom skola, inom vården eller inom skatter, eller vad som helst. Alltså, den här domänkunskapen som du har adderar till också att du då behöver förstå lite mer om de tekniska ingredienserna kopplat till hur kan vi driva en utveckling inom vårt område? Det kommer vara jättestor efterfrågan framåt också.

SOFIE ANDERSSON: Just det, och Roger, visst är det så att det här har vi sett på Arbetsgivarverket också, det här behovet av kombinationskompetenser som Åsa är inne på?

ROGER VILHELMSSON: Det har vi gjort. Framför allt gjorde vi det när vi pratade med våra medlemmar i och med en rapport som vi skrev för ett år sen, ungefär. Då var det tydligt att vi såg att det blir vanligare och vanligare, och det här ser man också när man gör analyser av annonser. Dels våra egna analyser, men även Arbetsförmedlingen gör analyser, så ser man att det blir mer och mer efterfrågat med kompetens av IT inom alla typer av yrkesroller, och de här dubbelkompetenserna efterfrågas ju mer och mer.

SOFIE ANDERSSON: Snarare än bara de här specialistkompetenserna, menar du då?

ROGER VILHELMSSON: Ja. Så att det är ju både och, att specialistkompetenserna efterfrågas, men vi ser också att det här, när det gäller alla yrkesroller, så vill man ha in mer IT-kunskap.

SOFIE ANDERSSON: Och hur ser det ut annars då, med bristen inom staten? Jag vet att den gick ju ner under pandemin tillfälligt, men nu börjar vi se att bristen ökar på den här kompetensen inom staten igen.

ROGER VILHELMSSON: Ja, när pandemin dök upp fick vi tvärstopp i ekonomin, kan man ju säga. Och efterfrågan sjönk ju väldigt snabbt i näringslivet, och de är ju mer konjunkturkänsliga än vad vi är i offentlig sektor då. Så att konkurrensen om arbetskraften minskade ju ganska mycket då under pandemin, eller åtminstone under 2020. En annan förklaring är väl också att pandemin drabbade också myndigheterna, så att många av de stora IT-projekten lades lite på is under pandemin. Det bidrog väl också lite till att det inte var så svårt att rekrytera för oss inom vår sektor. Ytterligare en förklaring som vi också kunde se i de här intervjuerna jag pratade om alldeles nyss, var att man tyckte att statliga myndigheters verksamhet hamnade lite i blickfånget under pandemin, och att man satte fokus på det här med samhällsnytta. Många myndigheter upplevde det som att det blir lite lättare att rekrytera av den anledningen. Det här har vi sett i vår kompetensbarometer att bristen på lämpliga sökanden under den här perioden, den minskade ganska mycket.

SOFIE ANDERSSON: Jag tänker att vi ska gå vidare snart till att prata lite mer om lösningar, men jag vill stanna kvar vid bristen lite till. Vilka konsekvenser tänker ni att den här bristen på kompetens som vi ändå pratar om finns på arbetsmarknaden, hur riskerar den att drabba samhället, verksamheterna? Åsa, vill du börja?

ÅSA ZETTERBERG: Det är så många delar så att det ena är ju potentialfönstret, alltså möjlighetsfönstret, är ju den ena, hur det drabbar oss, givet att, och då kan jag säga utifrån samhällsperspektiv att vi står inför ett antal olika samhällsutmaningar. Vi kan prata om klimatutmaningen, vi kan prata om hur vi ska få välfärden och skatteresurserna att räcka till framöver, med demografiska utmaningar, där vi behöver se lite andra modeller. Och vi kan prata om hur vi faktiskt på riktigt skapar ett konkurrenskraftigt näringsliv framåt. Och skulle jag bara ta några av dem så är det så att digitalisering och de nya typerna av lösningar är kanske det som framför allt kommer hjälpa Sverige att vara konkurrenskraftigt framåt. Ni vet, Sverige är ett land som, vi är ett av världens mest exportberoende länder. Så att det ena är potentialen. Det andra är risker med att man inte kan omhänderta, ja, återigen, vi har ett läge där säkerhetsläget är ganska utmanande på flera sätt. Det drabbar så klart det offentliga, det drabbar det privata näringslivet på olika sätt och vis. Och i en digitalt uppkopplad värld kommer vissa andra typer av risker eller utmaningar in i det. Så det handlar också om att kunna ta hand om det, hela det spektrumet.

SOFIE ANDERSSON: Inför att vi skulle spela in det här i dag så tittade jag på Arbetsförmedlingens yrkesprognoser för olika IT-kompetenser, och det blir ni inte förvånade över att jag säger att det ser ju jättebra ut om man har någon form av IT-utbildning. Det är roligt för de personerna, men det betyder också att vi som arbetsgivare kommer att ha en väldigt hög konkurrens om de här kompetenserna de kommande åren. Ni representerar båda arbetsgivarorganisationer, branschorganisation också i ert fall, Åsa. Hur ska man tänka kring det här, som arbetsgivare?

ÅSA ZETTERBERG: Hela utbudet behöver öka. Vi behöver locka människor, och träffa dem rätt med vad det finns för intressanta jobb med bra arbetsvillkor, och meningsfulla jobb. Och där sliter vi lite med en förlegad bild av vilka jobb som finns, såväl i techbranschen som om man skulle jobba inom en statlig myndighet, eller i det lokala eller regionala perspektivet. På vilket sätt kommer du in och kan vara i ett intressant sammanhang med de kunskaperna? Och det behöver vi jobba betydligt mycket mer för, för vi måste öka utbudet. Det vi gör nu från TechSverige, det är en kampanj som pågår just nu som heter Addera tech. Där visar vi på de olika vägar in som finns till tech, och det skulle jag gärna önska även i det offentligas perspektiv, och Arbetsgivarverket också. Vi behöver motivera människor som redan finns på ett jobb. Den här kampanjen riktar sig till yrkesverksamma, för att kunna med ganska enkla medel addera tech.

SOFIE ANDERSSON: Så någon form av kompetensutveckling, tänker du?

ÅSA ZETTERBERG: Ja. Och det som vi brukar, vi brukar prata om livslångt lärande, och vi har numera också omställningsstudiestödsreformen som kom 1 oktober, där människor som är yrkesverksamma har betydligt bättre chans och möjlighet att mot ersättning kunna kompetensutveckla sig under tiden som man har ett jobb.

ROGER VILHELMSSON: Tidigare har det varit så att det har kanske varit lite dåligt med utbildningsplatser, men det upplever jag inte kanske att det är lika stor brist på längre. Utan det som är ett problem har de senaste åren åtminstone varit attityden till att vilja jobba med, och studera till, IT. Jag tror att man kanske bör jobba från alla arbetsgivarorganisationer med de här attityderna, och inte minst behöver vi få in mer kvinnor i den här branschen.

SOFIE ANDERSSON: Kan vi inte prata lite mer om det? Vad är det att jobba brett? För nu har vi pratat lite grann om hur kan vi öka utbudet av kompetens, men om man sitter som arbetsgivare och vi behöver få in den här kompetensen i dag? Du var inne på kompetensutveckling. Är det några andra sådana här lösningar som ni ser?

ÅSA ZETTERBERG: Ja, men absolut, och det jag kan säga, det är ju att flera företag i dag, och ni kan säkert ge vittnesmål från hur det går till på myndigheter i dag, de jobbar ju väldigt mycket med att man får bredda basen för rekrytering. Det måste, det är lite det som man får göra, bredda basen. Man kan inte bara gå på de traditionella utbildningarna enbart. Man får titta mer på förmåga och man skapar ju ibland också bättre introprogram, så att säga, för att på olika sätt också hjälpa människor in i yrkena. Många jobbar nära högskolor, universitet eller yrkeshögskolor, med praktikplatser, examensjobb, för att på det sättet visa på de intressanta jobben, och dessutom knyta till sig kompetenser under tiden de är i en resa in i någon bransch, vi vet inte riktigt var de hamnar. Och sen behöver både offentliga organisationer och även företag, man behöver alltid spana på över tid, vad är våra nyckelkompetenser? Och hur jobbar vi med att attrahera det? Jag kan tänka mig att många offentliga organisationer i dag, givet att utbudet är för litet, konkurrensen är hård, för det är de vittnesmål vi också får från branschen, det är ju att lönelägena, vi övertrissar ju varandra, så det är ganska utmanande i flera sammanhang att få till sig nyckelkompetenserna. Därmed så vad gör man för att komma dithän med de personer man redan har, behålla, utveckla? Men återigen, utbudet av personer in i den här, i och med att de här kompetenserna kommer att behöva öka. Så är det.

SOFIE ANDERSSON: Roger, vad säger du? Om vi tittar på hur kan man lösa bristsituationer här i dag?

ROGER VILHELMSSON: Jag tycker att Åsa är inne på det här, och det här med att nu är konkurrensen väldigt hård, och vi i statlig sektor kan ju definitivt inte … ja, konkurrera med lön, till exempel. Det kan vi ju göra i vissa spetskompetenser när det är verksamhetskritiskt, och eftersom vi har den individuella lönesättning vi har i staten så går ju det, det finns ju möjlighet. Men rent generellt kan vi inte göra det, utan om man ska lösa det här med nya utbildningar så tar det ett tag innan man får ut de här personerna på arbetsmarknaden. Hos oss måste man kanske fundera lite bredare, man måste kanske tänka på hur kan vi utveckla de personer vi redan har? Åtminstone har jag märkt att inom vår sektor så har man börjat tänka lite mer på hur utbildar vi, och utvecklar den kompetens vi har? Och hur får vi dem att stanna? Och där nämnde ju du också de här nya avtalen som kommer på arbetsmarknaden, och det tror jag också är nyckel till det här med de här avtalen med flexibilitet, omställning och trygghet, som de kallas. Vi jobbar med det man kallar reskilling och upskilling och allt vad det nu är, alla de här fina uttrycken heter. Och jag vet att vi inom statlig sektor jobbar med många innovativa funderingar kring att låna ut personal till varandra, man lånar ut personal inom samma myndighet, eller mellan myndigheter. Det finns idéer om att ha pooler av kompetens, där man kan vara anställd på deltid vid en myndighet, och sen vid en annan myndighet samtidigt. Det finns andra idéer om någon slags gigplattform, vet jag, där man kan anmäla att man kan jobba en timme åt en annan, hos en annan myndighet, och på så sätt både lösa kompetensfrågor, men också utveckla sin IT-kompetens. Så att jobba mer som en koncern i statligt sektor tror jag mycket på, och därmed också undvika konkurrensen mellan myndigheter, som jag tror inte är så nyttig för vår sektor.

ÅSA ZETTERBERG: Jag hoppas ju och tror att vi ska hitta kloka och bra partnerskap, där vi har en techbransch som ligger på spets, och kan också ha bredden i olika delar, som kan hjälpa den offentliga sidan i olika delar. Det är givetvis så att vi behöver ibland ha inhouse-expertis, men vi behöver också hitta former för, och det är ju viktigt för att marknaden och våra medlemsföretag är lyhörda för det som det offentliga behöver i olika delar. Men det andra jag tänkte säga också är att många av de kloka som nu kan rekrytera väl, de jobbar ju väldigt mycket också med i sina rekryteringsannonser hur vi beskriver dem, vilka foton vi har, vad är det för typer av …? Återigen, om vi ska träffa bredare så får man ta till alla verktyg, så att säga. Alla verktyg. En del är ju också varumärkesbyggandet, så att det företag gör, och det jag vet man gör på offentlig sektor, det är ju att ännu starkare beskriva varför är det intressant att vara i det här sammanhanget över huvud taget? Vad är det jag får vara med om för spännande resa? Varför är det här meningsfullt? Hur bidrar jag? Det är inte bara så att man är en programmerare. Den här bilden av att vi skulle ha datanördar som sitter i en källare och inte är med i leken, så är det absolut inte. Jag skulle säga att när jag försöker motivera folk så är det att vill du sitta på riktigt starka, vad ska man säga, maktmedel, möjligheter till att påverka, bidra, då ska du ha techkompetensen med dig i framtiden. Du ska ha det. Om det så gäller om du vill rädda liv eller klimatet, eller du ska ha den bästa av entreprenörer som säljer globalt, liksom. Jag skulle säga att det kommer vara väldigt bra för dig på arbetsmarknaden framåt, att ha lite techingredienser. Och då måste vi försöka träffa människor där människor är med de typerna av berättelse.

SOFIE ANDERSSON: Det här som ni är inne på nu, kring vad för roll som IT har i verksamheter, IT behöver ju vara en ledningsfråga. Det är inte en fråga för IT-avdelningen längre. Upplever ni att det synsättet finns i alla verksamheter? Åsa, vad säger du?

ÅSA ZETTERBERG: Det tycker jag, och kompetensförsörjningsfrågan vet jag, den är absolut en ledningsfråga. För det är ju, det finns till och med de som ser de kommande medarbetarna som nästintill sina kunder. Alltså, man har kunder och man kunder, för man behöver verkligen ta hand om sin personal och vara attraktiv på alla möjliga sätt. Så det tycker jag nog är, jag vet ju från mina tidigare erfarenheter där att det inte alltid är så. Och då är det inte bara kompetensförsörjningsfrågan, men hur vi ska utveckla vår verksamhet med stöd av smart teknik och digitalisering, att det skulle vara något som ligger vid sidan om. Och så är det för många organisationer, inte bara offentlig sektor utan även näringslivet i övrigt, i vissa delar. Jag tror mycket har hänt de senaste åren, verkligen så. Men om man ska säga, så det är inte så konstigt att vi, men alla kan inte vara bäst på allt, och man kan inte kunna allting, men man behöver nog omfamna det ännu bredare och se till att man har bästa kompetensen i rummet, om det så är styrelsen eller ledningsgrupper, där man befinner sig, så väl i offentlig sektor som i det privata näringslivet framöver. Och jag tror inte vi, vi är inte hemma där. Det kan jag nog säga.

SOFIE ANDERSSON: Vad säger du, Roger?

ROGER VILHELMSSON: Jag tror att vi har nog ännu mer, ännu större läxa att göra där i offentlig sektor, faktiskt. Och jag menar ju inte att ledare och chefer ska kunna programmera eller något sådant där, utan man måste veta vad man kan använda tekniken till. Vad kan jag använda den här tekniken för att få utveckla vår verksamhet? Det upplever jag att där har, finns det en ganska dålig digital kunskap kring ledarskapet i offentlig sektor.

SOFIE ANDERSSON: Just det. Jag tänker, nu har vi pratat lite grann om rekrytering. Vi har pratat lite grann om utveckling av kompetens. Om vi tittar på att behålla kompetensen när man väl har fått in den i verksamheten, hur jobbar ni med den frågan, från TechSveriges sida? Eller era företag, egentligen.

ÅSA ZETTERBERG: Det handlar ju ständigt och jämt att vara attraktiva och ha bra arbetsvillkor. Och att motivera med spännande och intressanta uppdrag och vidare. Och så klart att man, såsom jag uppfattar, både talanger och medarbetare i dag i olika sektorer, så man är intresserad av att vara i ett bra sammanhang, intressant sammanhang där jag kan lära mig saker, där jag också får känna trygghet att kunna utvecklas och så vidare. Och lite så kan man säga att vår bransch kan bara åka med, därför det är ju en bransch som utvecklas, och många av sakerna som händer och sker, det är bara att hänga på, för annars, företag överlever ju inte om de inte hänger på, och inte står sig i konkurrensen. Ibland kan det nog vara lite mer utmaning i vissa delar i offentlig sektor, det är för att det är inte samma, vad ska man säga, omvärldsförändringstryck som det är när man är konkurrensutsatt. Antingen finns du på marknaden, eller så finns du inte. Så att en del av det tror jag finns där. Det vi behöver jobba med är fortsatt med inkludering och kulturen. Det har varit ändå en relativt mansdominerad bransch. Synliggöra det. Och där kommer också ledarskapet in i väldigt stor utsträckning.

SOFIE ANDERSSON: En annan sak som jag nyfiken på är att jag har hört dig prata om techbranschen som Sveriges nya basindustri. Kan inte du säga några ord om vad du menar med det, och varför det är viktigt att ha det här perspektivet också?

ÅSA ZETTERBERG: Absolut. Vi har tagit fram lite olika rapporter för att visa på, återigen, den centrala roll som techbranschen har för samhället. Och ser vi på utvecklingen från 1981 till 2020, så har ju techbranschens bidrag till BNP ökat med 1300 procent, och var 2020 281 miljarder. Det är mer än det sammanlagda värdet av de traditionella basindustriernas bidrag, det vill säga mineraler och skog och jordbruk och så vidare. Och vi lever ju ofta med en bild om att, och det har byggt Sverige starkt, basindustrierna, och vi vill verkligen, det är viktigt för Sverige fortsatt också. Men man får inte missa att den bransch som nu bidrar väldigt starkt till svenskt BNP, det är techbranschen, som har haft en enorm utveckling i den delen. Vi har också enorm utveckling när det gäller i stor utsträckning det vi exporterar, och på det viset också bidrar till svenskt välstånd. Så att vi vill väl visa på det i det avseendet, det är ju bland annat för att lyssna lite mer på branschens behov, bland annat till kompetensbristen, för att vi vet att det är så viktigt för att hela systemet ska rulla framåt. Och det jag var inne på tidigare är ju att jag ser det som att techbranschen med all den kompetens som finns där, och att den är inne i alla branscher, och gör att hela samhället blir lite smartare, är helt avgörande för en exportberoende nation som Sverige. Den är det. Och det är helt avgörande för välfärden framåt, om vi ska få våra gemensamma resurser att räcka så långt som möjligt, att ständigt försöka se hur klarar vi av att göra det här uppdraget som vi har lite bättre, lite effektivare? För det som välfärden står inför, det är ju att när världen rusar på, och människor upplever service eller tjänster, informationsdelning, enkelhet, tillgänglighet och så vidare, i världen utanför välfärden, som konsument eller kund och så, så tar man ju med sig de glasögonen och tittar in på det offentliga och funderar, vänta nu, jag skulle ju få en remiss, vad gäller, alltså det var någon knöl i bröstet, liksom? Men jag har inte fått, jag vet inte var remissen är, men jag beställde ett par skor i går, och jag har redan fått ett sms och vet vad som händer. Och jag tror att det får inte bli för stor skillnad, faktiskt, i det som sker för dig som privatperson, i förhållande till en kund- och konsumentrelation, och dig som en som behöver hjälp och välfärd, och så vidare.

SOFIE ANDERSSON: Och relevansen och förtroendet generellt. Åsa pratar ju mycket om konkurrenskraft här, Roger. Varför är IT så viktigt inom staten?

ROGER VILHELMSSON: Jag håller ju med Åsa, till att börja med, när det gäller det här med att vi är en kunskaps-, eller har alltid varit en kunskapsnation, att det här är väldigt viktigt för tillväxten. Men tittar vi ur vårt perspektiv då så IT-kompetens är ju helt avgörande för digitaliseringen i statsförvaltningen då. Utan den så klarar vi ju inte av att bygga en välfungerande offentlig digital infrastruktur, som naturligtvis är viktig även för techsektorn, men också det här med bra digitala tjänster för medborgare och företag då. Skulle vi misslyckas med det här så innebär det lägre tillväxt. Mindre innovation, det var ju du inne på också. Det blir krångligare i vardagen. Det blir dyrare och sämre service, det blir sämre för skattebetalarna. Och du var inne på det här med mindre hållbart samhälle. Tekniken är ju väldigt viktig ur det perspektivet. Det blir mindre säkert samhälle, mindre tryggt samhälle, och jag tror att, som du var inne på också, att medborgarna har ju högt ställda förväntningar på det offentliga när man nu har lärt sig det här med som privatperson att vad man faktiskt kan göra, så har man nog stora förväntningar även på de offentliga tjänsterna, tror jag. Och jag tror att det kommer bli många som är väldigt besvikna om vi misslyckas med det här, så därför är ju det här med kompetensförsörjningen, IT, en avgörande fråga för oss i offentlig sektor. Och jag tror att, i slutändan så tror jag att tilltron till staten kan till och med försämras om vi inte lyckas med den här frågan, så att jätteviktig fråga, egentligen, ju.

[musikjingel]

SOFIE ANDERSSON: Det börjar snart bli dags att runda av. Jag skulle vilja att vi blir lite mer konkreta innan vi slutar. Vi har i dag en utbredd brist på kompetens. Vad gör TechSverige, Åsa? Du har ju varit inne lite grann där, men om du ska svara så här: Det här gör vi?

ÅSA ZETTERBERG: Vi försöker hjälpa branschen, så klart, med att vara så attraktiv som möjligt i olika delar. Vi jobbar med att främja jämställdheten med checklistor, med att motivera och ta fram fakta på den delen, vad man kan göra som arbetsgivare. Vi driver den här kampanjen just nu, Addera tech, som vi försöker att målgruppsanpassa, inte minst till kvinnor, men andra också, som ska känna sig mer träffade och välkomna till att komma till branschen. Vi vill nog ha en ännu mer av en retorik i att sänka trösklarna in till den här typen av jobb, och dessutom att det finns väldigt många olika typer av jobb. Vi tar fram fakta och driver sen då också opinionsbildning kring det, påverkan. I detta nu försöker vi uppvakta politik, och vi har även dialog med akademin, och även statliga myndigheter på olika sätt, för att påtala de utmaningar som vi ser med dagens system. Kanske hitta nya samverkansansatser och så vidare, för att göra det jobbet bättre. Vi tittar också på något som är viktigt för vår bransch, arbetskraftsinvandringsfrågan. Vi i den branschen kanske rekryterar flest från andra länder, och inte minst från länder utanför EU, för att klara här och nu-frågorna som sådant. Det ligger där.

SOFIE ANDERSSON: Jättebra. Tack. Roger, vad gör Arbetsgivarverket?

ROGER VILHELMSSON: Vi jobbar mycket med, gemensamt med våra medlemmar så klart, genom att samverka kring den här typen av frågor när det gäller IT-kompetens. Jag tycker det här med goda exempel, att lyfta dem är väldigt intressant. Och sen samarbetar vi ju med myndigheterna kring det här med employer branding, så klart, och vi har också vår jobbsökarsajt, Jobba statligt. Sen har vi varit inne på en annan sak, det är i avtalen som vi ju försöker, där vi försöker stödja, i alla våra avtal försöker vi stödja våra medlemmars kompetensförsörjning, men vi var ju inne på det också tidigare, det här med avtalet om omställning, trygghet och flexibilitet ger ju faktiskt väldigt bra förutsättningar för att kompetensutveckla inom de här områdena, den befintliga arbetskraften vi har. Och sen bedriver vi, precis som TechSverige då, intressebevakning kring utbildningsfrågorna och utbildningsdimensionering, och vi har dialog med utbildningssamordnare och AF, Arbetsförmedlingen, och yrkeshögskola och så.

SOFIE ANDERSSON: Jättebra. Tack så mycket. Vi har i dag pratat om IT-kompetensbristen på arbetsmarknaden och i verksamheterna, och vad vi tillsammans kan och behöver göra för att kunna komma åt det här problemet. En sak som jag tar med mig från dagens samtal är att den här konkurrenssituationen är inget bra för någon av oss, och lön kommer inte ensamt att lösa det här, utan det är andra åtgärder som vi behöver sätta in för att komma åt problemet. Innan jag släpper iväg er vill jag ställa en sista fråga, och det är: Om ni får lyfta fram en sak som ni vill skicka med alla som lyssnar nu då, vad är det? Åsa?

ÅSA ZETTERBERG: Då tycker jag ni ska gå in på Addera tech, vår webbplats, som finns. Där hittar ni massor med bra tips. Ni kan göra tester och se, vad skulle ni passa som? Och det finns flera säkert i staten, och det finns andra som kommer lyssna på det här, som faktiskt ska se att det finns mycket, väldigt mycket intressant, och det breddar dina möjligheter att såväl jobba inom staten, offentlig sektor, eller inom techbranschen. Så Addera tech.

SOFIE ANDERSSON: Spännande. Tack. Roger, vad vill du skicka med?

ROGER VILHELMSSON: Jag tycker att det är viktigt att ha med sig att jag tror att vi även fortsättningsvis får, åtminstone de närmaste tio åren, får se en ganska tuff konkurrens om IT-kompetensen, och att man då måste kanske jobba med sin befintliga kompetens, och utveckla den, och försöka behålla den då, inte minst. Och att jag tror att just det här med koncerntänket som jag var inne på är någonting som vi … våra medlemmar kan ta med sig, och att man jobbar tillsammans för att lösa det här med karriärvägar, till exempel.

SOFIE ANDERSSON: Bra, tack så mycket. Sen vill jag också säga tack till dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämne som du tycker att vi ska ta upp i podden, så får du jättegärna höra av dig till oss. Då kan du skriva till webb@arbetsgivarverket.se, så hörs vi snart igen. Hej då.

ÅSA ZETTERBERG: Hej då.

ROGER VILHELMSSON: Hej, hej.