ARBETSGIVARPODDEN 4: Styra med värderingar

Transkribering av ARBETSGIVARPODDEN 4: Styra med värderingar.

Malin Sundeby: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast och Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivarorganisationen. Mitt namn är Malin Sundeby och jag leder samtalet här med våra gäster. Med mig idag har jag Niclas Lamberg, som är HR-direktör på Trafikverket. Välkommen!

Niclas Lamberg: Tack så mycket.

Malin Sundeby: Du är HR-direktör på en stor organisation.

Niclas Lamberg: Ja, det skulle jag säga.

Malin Sundeby: Ja. Och med mig också har jag vår första representant från näringslivet här i Arbetsgivarpodden, Mats Hoffman, som är HR-chef på byggbolaget Dipart.

Mats Hoffman: Ja, det stämmer.

Malin Sundeby: Och är delägare också.

Mats Hoffman: Ja, det stämmer.

Malin Sundeby: Ja, och ni är ett bolag med 100¬ 150 medarbetare.

Mats Hoffman: 120 anställda ungefär idag.

Malin Sundeby: 120 anställda. Vad gör ni då?

Mats Hoffman: Ja, vi är ett rotföretag inom byggsektorn och det innebär att man renoverar framförallt, så det är inte ny produktion, utan vi finns och verkar i Stockholm och jobbar med olika typer av rotprojekt, framförallt inom betong.

Malin Sundeby: Det känns som om det finns mycket att göra.

Mats Hoffman: Ja, det finns mycket att göra, definitivt.

Malin Sundeby: Trafikverket, ni jobbar också lite med betong ibland eller?

Niclas Lamberg: Jag skulle säga att vi jobbar väldigt mycket också med betong, med alla de stora projekt som vi har runt om i landet. Det är en bred och spännande verksamhet, där betong också ingår.

Malin Sundeby: Med idag har jag också min kollega Robert Cloarec, men du är här i egenskap av att du är före detta huvudsekreterare i Värdegrundsdelegationen.

Robert Cloarec: Ja.

Malin Sundeby: Ett regeringsuppdrag.

Robert Cloarec: Ja.

Malin Sundeby: Vad var Värdegrundsdelegationen för något?

Robert Cloarec: Värdegrundsdelegationen fick regeringens uppdrag att relativt den statliga förvaltningen och gentemot alla statliga myndigheter och statsanställda hjälpa myndigheterna att stärka kunskaperna om de grundliga rättsprinciperna av att vara statsanställd. Alltså, den statliga värdegrunden.

Malin Sundeby: Det låter som ett ansvarsfullt uppdrag.

Robert Cloarec: Ja, fast ansvaret ligger ju egentligen då längst ut på myndigheterna, och regeringen ville bidra till att stärka kunskapen och aspekterna om, ja, en god förvaltningskultur, rättssäker och effektiv statsförvaltning.

Malin Sundeby: Robert spänner lite ögonen i Niclas.

Niclas Lamberg: Ja, men det beror nog mest på att vi har haft ett samarbete under det, liksom, under det viktiga ämnet, där vi bland annat pratade just om hur vi rekryterar utifrån den statliga värdegrunden då.

Malin Sundeby: Dagens avsnitt kallar vi: ”Styra med värderingar”. Arbetsgivarverket menar på att aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna både kan och tar ansvar för sitt arbete och verksamhetens utveckling. Medarbetarskapet lägger grunden för en bra arbetsmiljö och gör de statliga arbetsgivarna mer attraktiva. Niclas vad har du för syn på det här med aktivt medarbetarskap, stämmer det överens med …?

Niclas Lamberg: Ja, jag delar den till 100 %, för jag är helt övertygad om att ska vi nå den, om vi säger, fulla potentialen i varje individ, då måste man verkligen jobba med ett aktivt medarbetarskap, annars är det omöjligt att verkligen få ut bästa möjliga ur varje person, så absolut.

Malin Sundeby: Mats, det här är nog inte helt nytt för dig och det är ju också i staten som vi använder vårt begrepp aktivt … eller inte vårt begrepp, men vi pratar väldigt mycket om aktivt medarbetarskap och medarbetarskap och ledarskap.

Mats Hoffman: Mmm.

Malin Sundeby: Som ni kanske inte gör hos er. Men när du lyssnar och hör det här, är det någon syn som du delar?

Mats Hoffman: Definitivt, medarbetarskap har vi jobbat med länge och jag delar den synen att engagemang och motivation, det kräver ju delaktighet på olika sätt och det är jätteviktigt för att man ska få individer att utvecklas och växa, så det delar jag definitivt.

Malin Sundeby: Idag är vi här för att prata om värderingar. Varför är det så viktigt med gemensamma värderingar, Niclas?

Niclas Lamberg: Jag skulle säga det att du vill ju gärna att varje individ och organisation har en väl fungerande inre kompass, eftersom vi kan inte ha regelverk och riktlinjer, policys eller lagar för allt, utan vi måste tro på att individen också kan styra sig själv och då är värdegrunden den här inre kompassen, som hjälper till vid alla de tillfällen som faktiskt, eller de flesta tillfällen, där vi inte kan förlita oss på någon skriven instruktion. Så därför är värdegrunden bland annat oerhört viktig.

Malin Sundeby: Mats?

Mats Hoffman: Mmm.

Malin Sundeby: Vad tycker du? Alltså, varför är det viktigt med gemensamma värderingar?

Mats Hoffman: Ja, varför det är viktigt? Det är ju en jättebra fråga och för oss har det ju varit viktigt att synliggöra just vad vi gemensamt tycker är viktigt i den verksamheten som vi bedriver. För vi har ju visioner och vi har mål och då måste vi på något sätt få våra medarbetare och oss tillsammans att gå mot de här målen. Då är det just, som Niclas säger, det här med en inre kompass, men också att vi har en tydlig kompass för företaget. Och den här dialogen är ju viktig för att kunna gå mot våra mål och den vision vi har satt upp.

Malin Sundeby: Robert, du brukar prata om värdegrund. Vad är värdegrund?

Robert Cloarec: Ja, det är en bra fråga eftersom det är ett ord som många ibland dissar eftersom de inte upplever att det innehåller något. Och det gör det egentligen inte, själva ordet innehåller inget. Utan det beror ju just på vilken värdegrund, vilka principer som man vill tillämpa i sin organisation, och det är det som är det viktiga. Så när man nämner sin värdegrund, så vill man gärna höra: ”Jaha, men vad är din värdegrund då?”, så att man kommer fram till lite ”content”. Men själva ordet innehåller lika lite som ordningsregler eller ideologi, utan det är vilken värdegrund då. Och för min del då, har jag jobbat med den värdegrund som gäller för statsanställda.

Malin Sundeby: Ja.

Robert Cloarec: Utifrån regeringsformen med mera.

Malin Sundeby: Värdegrund, ett värdeladdat ord, men ett tomt ord, som man måste fylla och det är just den här fyllnaden som är det man styr med, på något sätt.

Niclas Lamberg: Ja, och sedan skulle jag gärna vilja lägga till också att det här är ju viktigt, både för stora och små företag och organisationer, men det kanske blir ännu viktigare just i stora organisationer, eftersom där ska du också, om vi säger, leda organisationen genom så många led och därför blir det ännu viktigare att individerna ute i organisationen verkligen känner sig trygga i hur de ska navigera.

Malin Sundeby: Ja.

Niclas Lamberg: Jag menar, tar vi Trafikverket så är det liksom 7 000 medarbetare och det är 500 chefer, och det är klart att ska vi få hela det gänget att verkligen gå åt rätt håll, då måste vi leda väldigt mycket genom en bra värdegrund. Det är ju något enklare i alla fall att vara 120 medarbetare, med de utmaningarna då, men ännu mer i en stor organisation.

Malin Sundeby: Men Mats, vad var bakgrunden till att ni startade ert arbete?

Mats Hoffman: Det var att vi i början av 2000, satte en vision, och då var vi 15 medarbetare, så då såg ju vår verksamhet annorlunda ut givetvis. Men den här visionen var intressant, därför att vi satte mål mot 2010 och det var ju nästan 10 år längre fram i tiden.

Malin Sundeby: Och det kändes kanske som en evighet nästan.

Mats Hoffman: Och våra mål, eller visionens innehåll, var ju också något som vi kände var ouppnåeligt då nästan. Men då var ju vårt val att involvera alla i den här visionen och också då börja att diskutera: ”Vad är det vi tycker är viktigt? Vad är det vi har gemensamt i vår verksamhet som vi måste jobba med?”, och få den dialogen och öppenheten. Så det var egentligen ett startskott för att skapa just det här medarbetarskapet för att vi tillsammans ska nå den här visionen. Så det var egentligen startskottet och då involverade vi alla i det arbetet.

Malin Sundeby: Och vad var bakgrunden till att ni ville göra det? Alltså, ni trodde: ”Ja, vi kommer att tjäna mer pengar om vi gör på det här sättet.” Är det så?

Mats Hoffman: Ja, vi hade ett klart syfte och det var ju just att synliggöra våra värderingar gemensamt, men målet var ju också ett framgångsrikt Dipart, där vi faktiskt får en lönsamhet och där vi får en mer rättvis och mer accepterande och trivsam företagskultur. Så jag menar, kulturen är otroligt viktig när vi faktiskt jobbar mot de gemensamma målen vi har. Så att det var syftet, och vi var väldigt tydliga med det syftet och det målet för alla som då blev delaktiga i den här processen.

Malin Sundeby: Niclas, vad var bakgrunden till att ni startade ert arbete?

Niclas Lamberg: Egentligen var det så att vi ville först skjuta ny energi i de värderingar som togs fram när Trafikverket bildades 2010, för vi kände att de hade tappat lite granna fart och kraft i organisationen. Men det var ingen tanke på att egentligen byta värderingar, för det ska man vara väldigt försiktig med. Men utifrån det arbetet som vi påbörjade då, för ett och ett halvt år sedan i och med att Lena Erixon kom in som ny GD, och vi började att prata väldigt brett i organisationen vad varje medarbetare tycker är viktigt för Trafikverket nu och framåt. Vi diskuterade detta i ledningen och försökte, om vi säger, tolka det som vi hörde och det som vi själva tyckte och vi märkte då att den värdegrund som vi hade inte hjälpte oss idag mot vår vision, utan vi behövde helt enkelt byta värdegrund för att vara redo för dagens och morgondagens uppgifter.

Malin Sundeby: Men oavsett det, vilken värdegrund ni har, som vi har pratat om tidigare att värdegrunden, att man ska fylla det med något, vilka värderingar som ingår i värdegrunden, hade ni bestämt det redan innan, att vi måste ha en mer gemensam värdegrund för att kunna styra Trafikverket på bästa sätt och man gör det mer effektivt.

Niclas Lamberg: Ja, det är det vi sa, att vi måste hitta en värdegrund som verkligen berör själ och hjärta, för att ska du få den här inre kompassen, som jag pratade om, så måste det ju kännas på riktigt och äkta då. Och det skulle jag säga att det är en av framgångarna i det arbete som vi har gjort så här långt, och det vi liksom ser framåt det är att våra värderingar, pålitliga, engagerade och modiga, de berör varje individ. Det är lätt att ta dem till sig och att omsätta dem, alltså hur agerar och beter jag mig i vardagen som medarbetare eller som chef i organisationen. Och det är, tycker jag, hemligheten med att få en bra och långvarig effekt till en bra värdegrund, det är ju att du verkligen kan känna, leva och andas efter värderingarna varje dag i ditt arbetsliv.

Malin Sundeby: Någonstans utgår ju alltid värderingarna från vision och ni har ju utgått … liksom era tre kärnfulla ord utgår från er vision, att ni vill nå er vision. På samma sätt, Mats, du pratar mycket om att ni vill nå er vision …
Mats Hoffman: Mmm.

Malin Sundeby: … och ha ett antal värdekopplingar till det. Vad är det för typ av värden som ni kopplar till er vision och hur ni vill agera?

Mats Hoffman: Ja. Alltså, vår vision handlade ju också till stor del om vilken typ av företag vi vill vara, och där handlade det också om på vilket sätt vi kan prägla vår omgivning, vårt samhälle. Och värdegrunden, på något sätt, var ju en process, där vår dialog ledde till de här olika värdeorden som vi hade. Några olika områden, där fanns ju just samhällsperspektivet, men där fanns också bemötandeperspektivet, hur vi förhåller oss mot varandra som medarbetare, men också vårt samarbete med våra beställare och kunder och våra externa samarbetspartners. Så det handlade väldigt mycket om förhållandesätt i vår värdegrund och sedan var det ju vår process, vårt samtal som ledde fram till orden. Och det tror jag, just det här att ge en värdegrund ett innehåll, det är ju för att det ska komma någonstans från oss medarbetare eller att det ska få en innebörd faktiskt i vår vardag, precis som Niclas pratade om.

Malin Sundeby: Precis och det säger ni ju båda två, att den kraften, i vad värdegrunden bygger på, den kommer ifrån medarbetarna och av att man själv vill bidra till då …

Niclas Lamberg: Ja.

Malin Sundeby: … en mer effektiv verksamhet och ha en gemensamt värdegrund eller värderingar att stå på.

Niclas Lamberg: Och att det kopplas till, faktiskt, vad som händer i vår vardag, olika situationer och arbetsuppgifterna vi har, att det finns en tydlig koppling där, en innebörd.

Malin Sundeby: Robert, vad är den statliga värdegrunden då?

Robert Cloarec: Den statliga värdegrunden den gäller ju då för alla statsanställda och myndigheter, och det är sex principer som har sammanfattats i de här begreppen: demokrati, all offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket, legalitetsprincipen, vi tillämpar lagarna, vi ska vara sakliga och opartiska, vi ska visa respekt för alla människors lika värde och för enskilda människors frihet och värdighet och sedan effektivitet och service. Och det här är principer som riksdag och regering har lagt fram för hela statsförvaltningen. Det som jag tycker är intressant, det här spelet mellan de här som då kallas den statliga värdegrunden, man skulle kunna kalla dem grundliga rättsprinciper, och den operativa verksamheten som man bedriver, låt oss säga på Trafikverket och andra myndigheter och egentligen gäller det näringslivet också, därför att många av de här allmänna rättsprinciperna gäller alla. Här har man en sorts gemensam bas som det gäller att kunna, och sedan gäller det att leva sitt liv, sitt uppdrag i sin verksamhet och därav de prioriteringar som Trafikverket har, Arbetsförmedlingen har andra ord och så vidare. De samspelar ju och de förstärker varandra och det har varit väldigt viktigt i vårt arbete att se det här samspelet mellan de här olika … man har den här allmänna grunden och sedan har man sitt uppdrag och sina prioriteringar.

Niclas Lamberg: Och det jag tycker är viktigt, som vi har jobbat med, det är ju också att översätta på något sätt den statliga värdegrunden, men vi säger, att använda då de orden och den innebörden det kan vi inte göra rätt av, utan vi måste titta på: ”Hur översätter vi det in i vår verksamhet så det berör alla våra medarbetare och de i sin tur kan tillämpa det i vår vardag.” Det är utmaningen. Men det är jätteviktigt att vi har en tydlig koppling mot den statliga värdegrunden. Vi tar ju liksom utgångspunkt ur den och sedan tolkar och översätter vi ju den då till vår vardag.

Malin Sundeby: Robert sitter och ser lite lycklig ut.

Robert Cloarec: Ja, sedan är det ju så att det som är dubbelspelet här är att den här statliga värdegrunden innehåller ju faktiskt ett antal rättsregler som man ska tillämpa. Det är ju också det som krånglar till det, men det är ju det här att se samspelet där emellan, typ saklighet och opartiskhet. Det är det liksom: ”Vad betyder det hos oss? Vad är riskerna här? Hur ska vi vara sakliga och effektiva? Hur ska vi vara opartiska? Vad har vi för risker, för jäv eller korruption och så vidare?” Och det är ju olika verkligheter i olika delar av, ja, hela samhällslivet, så att säga.

Niclas Lamberg: Och för att ge ett exempel på det så kan man ju säga liksom då våra, som utifrån pålitliga då, ja, men det är ju en direkt översättning av det där, för att vi ska kunna leva den delen, då är naturligtvis att pålitliga i vår organisation är då en jättecentral del då, och en direkt översättning av de bitarna.

Malin Sundeby: Mats, när du hör staten sitta här och diskutera värderingar, känner du igen dig?

Mats Hoffman: Ja, det gör jag för vi behöver ju också översätta och ge en innebörd. Jag tror väl att det är den stora utmaningen och det som är intressant med värdegrundsarbetet, att ge det ett innehåll, det är just den här översättningen och det handlar ju om dialog och samtal. Hur får man in det då i sin verksamhet? Det är ju det som jag tycker är intressant.

Malin Sundeby: Ja, det är mycket spännande, för allt handlar om hur då …

Mats Hoffman: Hur tillämpar vi det här sättet?

Malin Sundeby: Hur lever vi värdegrunden?

Mats Hoffman: Ja, där har du det, ordet.

Malin Sundeby: Ja.

Mats Hoffman: Hur lever vi?

Malin Sundeby: Fanns det något större, som ni såg, att ett värdegrundsarbete skulle bidra till?

Mats Hoffman: Ja, alltså mycket handlar ju om den här kulturen och vilken typ av företag vi vill vara, för vi ska ju också verka i vår vardag. Vi ska umgås och vi ska ha kul ihop och vi ska prestera och nå våra mål, och då är ju kulturen väldigt viktig. Hur vi förhåller oss till varandra. Och sedan såg vi väldigt tidigt … eller vår vision också och värdegrundsarbetet var ju att vi faktiskt skulle bli ett framgångsrikare företag med en aktiv och levande värdegrund. Så det fick ett väldigt viktigt syfte och det har ju också nu, med facit i handen, efter 15 år faktiskt varit en bidragande orsak till vår utveckling och vår resa, som vi har sett det och hur vi upplever det.

Malin Sundeby: Det känns ju också som ett annorlunda sätt att jobba inom byggbranschen. Är ni mer annorlunda än era konkurrenter tror du, eller märker era medarbetare, som kanske eventuellt har jobbat på ett annat bolag, någon skillnad?

Mats Hoffman: Det var en bra fråga. Både och tror jag. Det finns ju andra företag som också har värdegrundsarbete på olika sätt. Lite annorlunda tror jag att vi har varit, för också när vi har sett resultat av värdegrundsarbetet så har det också skapat ett företag som kanske har blivit lite annorlunda inom vissa områden, och det har ju också påverkat oss givetvis, tror jag, positivt när det gäller att attrahera och att få människor att bli intresserade av att komma till oss och jobba hos oss eller att samarbeta också på beställarsidan, så att kanske lite annorlunda. I en bransch som är väldigt utmanande också när det gäller de här frågorna.

Malin Sundeby: Robert, när ni jobbade i Värdegrundsdelegationen, funderade ni något på att värderingsarbetet hos myndigheterna sedan skulle leda till attraktivitet eller funderade ni i de banorna, om staten som attraktiv arbetsgivare?

Robert Cloarec: Det viktigaste för oss, för att komma med en omsväng i svaret, det var på något sätt att just att skapa en sorts, det vi brukar säga, en god och främja en god förvaltningskultur och naturligtvis minska risken för jäv och korruption. Vi ser att konsekvenserna av en god förvaltningskultur blir sedan en god arbetsmiljö och ett kreativt arbetsklimat, och i ledet där efter kommer attraktionen som arbetsplats, men det har inte varit ett primärt mål för Värdegrundsdelegationen som sådan, men ett gott arbetsklimat och förvaltningskultur, på det viset, bidrar.

Malin Sundeby: Och Niclas för dig då? Ni har tänkt mer på det här, kan jag tänka.

Niclas Lamberg: Oavsett om vi pratar om offentlig verksamhet eller om näringslivet, så är ju arbetsgivarmärket oerhört viktigt. Vi behöver ju alla hela tiden kompetensförsörja våra organisationer och det är klart att då måste vi visa: ”vad är det för något som särskiljer oss och varför ska du jobba för Trafikverket?” Och vi jobbar ju väldigt mycket utifrån vårt högre syfte, jobbar du i vår verksamhet så får du vara med att sätta avtryck och påverka generationer framåt i alla de olika projekt och samhällsutvecklingsdelar som vi bidrar till. Och det är klart att där skapar vi ju en attraktivitet för vår organisation. Och när vi då också visar hur vår värdegrund ser ut, vad är det för något som är viktigt för att vi ska åstadkomma resultat och goda prestationer, så blir ju det här sammantaget det som avgör om det blir intressant att jobba för oss som arbetsgivare och att du känner att du trivs, utvecklas och stannar kvar under en lång tid. Men en sak till, jag bara tänkte på innan, när vi pratade om varför är det viktigt det här, vad vill man åstadkomma. Jag säger att det är samma sak för näringslivet och för den offentliga verksamheten, vi vill ju liksom åstadkomma ett resultat. Jag menar, det handlar antingen i slutänden om att tjäna pengar eller …

Malin Sundeby: Eller att göra av med så lite pengar som möjligt!

Niclas Lamberg: … nej, men alltså att skapa mesta möjliga nytta för pengarna då. Och jag menar som skattebetalare så vill vi ju att det är en statlig verksamhet som är effektiv och verkligen ser till att det blir en stor nytta då, och vi hade liksom det omvänt, men i slutändan så är det liksom samma sak. Och då är en genomarbetad värdegrund så oerhört central i företaget, eller organisationen för att få ut den här maximala prestationen, oavsett vad som står på sista raden.

Robert Cloarec: Det är attraktionen, eller det som varit centralt för oss. Det ser vi ju att, som alla samhällssektorer, så rekryterar staten, vilket är unikt internationellt, på hela arbetsmarknaden. Och det här har varit väldigt viktigt för oss i vårt uppdrag just att bidra till att, så att säga, att myndigheterna ser det när man anställer folk från andra sektorer, att man förstår: ”Ja, välkommen till myndigheten X, men nu är du också statsanställd och det betyder de här grundläggande rättsprinciperna: rättigheter och skyldigheter.” Det är vi som ger rättigheter som man har som statsanställd och som man inte har som privatanställd, till exempel, och det tillhör också den statliga värdegrunden, alltså det är här betydelsen är, tror jag. Och dessutom har vi nog sett att just det här, som du nämner Niclas, litegrann att det här samhällsuppdraget då som finns också i näringslivet, alltså, det här allmänna eller det man faktiskt bidrar med i samhället är så pass intressant och där kommer den här offentliga värdegrunden in som attraktion.

Malin Sundeby: Mats, på vilket sätt tycker ni att ni har inspirerat medarbetare till att engagera sig i värderingar? Hur jobbar ni med de som ska engagera sig i de värderingar som ni gemensamt har satt upp? Jag tänker att ni också, att när ni började att arbeta var ni 20 och nu är ni +100.

Mats Hoffman: Mmm.

Malin Sundeby: Hur har ni fått in …?

Mats Hoffman: Det där är ju knutpunkten egentligen för arbetet, och det är ju att skapa någon form av integration av de här värderingarna. Nyckeln för oss har varit just att få in samtalet i vår vardag och det är ju att få in det på våra agendor, på våra möten, i olika rutiner egentligen, att vi har det här samtalet kring värderingar. Och sedan, givetvis, att det leder olika typer av projekt, som det också har gjort hos oss, där medarbetarna är delaktiga på olika sätt. Och det här att vi har fått in det på våra agendor, det handlar ju mycket om att vi faktiskt ger utrymme för värderingssamtal, när det gäller allt från rekrytering, medarbetarsamtal, våra möten i vår verksamhet, i våra projekt, att vi har med det i diskussion på våra möten och våra stormöten, alla medarbetare då. Det tror jag har varit en avgörande betydelse för att vi också kan få alla medarbetare att bli delaktiga i det och börja att berätta historier som då kopplas till faktiskt de värderingar som finns.

Malin Sundeby: Men som jag har förstått det så har ert arbete med värderingar också lett till att, självklart ska ni vara lönsamma och tjäna pengar, men ni gör också en del ideellt arbete i företagsregi, kan man säga.

Mats Hoffman: Ja, det här är jätteintressant för det är ju ett resultat av att det var några medarbetare som just skrev, när vi jobbade fram värdegrunden, att vi aktivt ska hjälpa utsatta i samhället. Och då, om vi ska leva vår värdegrund, då innebär ju det faktiskt att då ska vi ju göra något. Och ordet aktivt var ju avgörande för att sätta in pengar och stötta ekonomiskt, det har sitt syfte och det är jättebra, men vi ville bli mer aktiva och då kom ett projekt till oss, efter att vi hade börjat att prata om det här och det var just vårt samarbete med Vision.nu som stöttar hemlösa i Stockholm. Det är ett sådant socialt projekt som vi har jobbat med i över 10 år, som har varit otroligt framgångsrikt, där vi då stöttar och hjälper till med att hemlösa ska få glasögon och hjälp att se, de som har synproblem.

Malin Sundeby: Spännande.

Mats Hoffman: Ja, det är jättespännande och det som har varit det häftiga i det här är att våra medarbetare är ju med ute på härbärgena och det här mötet, det är det som är avgörande. Det är det som gör att man förändras och att också, faktiskt att man ändrar sin syn på människor som är i utanförskap. Så att det har varit ett projekt, som också har lett till flera andra projekt, där vi har varit aktiva socialt.

Malin Sundeby: För er då, Niclas? Alltså, hur … vilket tycker du … på vilket sätt har ni inspirerat medarbetare till att engagera sig i värderingar hos er? För ert arbete börjar ju då för ett och ett halvt år sedan.

Niclas Lamberg: Ja, det nya arbetet började.

Malin Sundeby: Det nya arbetet.

Niclas Lamberg: Ja, ja. Alltså, allt från att en stor del av våra medarbetare var ju med och gav grunden till våra nya värderingar. Där någonstans, startade ju den resan då. Så när vi väl hade bestämt oss för pålitliga, engagerade och modiga, då var det också lätt att ta det till sig och börja fundera på: ”Okej, hur lever och andas jag det i min vardag?” Sedan är det viktigt att vi som ledning och alla chefer i organisationen, kontinuerligt jobbar med det på olika sätt. Det ska hela tiden synas, precis som du säger, att det får inte vara ett separat projekt, utan det är ju något som är bestående och som du ska känna igen i vardagen överallt, oavsett om vi tittar på dialogen med medarbetare eller hur vi utformar våra annonser eller hur vi pratar och beter oss mot varandra, hur omvärlden ska uppfattas, det ska genomsyra allt. Det vi har gjort, för att sätta lite extra fart i det här, är att vi varje höst har något som vi kallar för Träffpunkt Trafikverket, där vi på ett tiotal olika orter bjuder in alla medarbetare och där vi då, i olika gruppsamtal, jobbar med ett enkelt verktyg som vi kallar för dialogkarta och de får jobba igenom vår värdegrund och titta på hur omsätter vi det i vår vardag. Vi jobbar över gränserna då och vi från ledningen är alltid ute och lyssnar och kan också, liksom, hjälpa till att också ge vårt perspektiv på det. Det gjorde vi förra hösten och vi har redan planerat för den här hösten, så att det är ett aktivt arbete hela tiden, men otroligt spännande och det ger verkligen resultat.

Malin Sundeby: Det är något som vi har haft med oss i alla de poddar som vi har haft hittills, så att håll i och håll ut. Man måste jobba aktivt hela tiden. Robert, när ni jobbade med Värdegrundsdelegationen, tänkte ni också på: ”Hur ska det här konkretiseras och implementeras hos myndigheterna?” Tänkte ni på det jobb som Niclas gör, alltså ska göra?

Robert Cloarec: Ja.

Malin Sundeby: Vad tänkte ni då?

Robert Cloarec: Ja, vi ser ju behovet, eller såg behovet, och det finns ju fortfarande, att skapa ett kontinuerligt samtal och påminnelse om principen av värdegrundsarbete. Och det är som vanligt att de aktiviteter som ofta ger mest, det är när man träffas och pratar om varandras arbete, därför att när man beskriver sina förutsättningar, sitt arbete för någon annan, det är ofta då man realiserar: ”Jaha, just det, det är därför vi måste göra så.” Eller då om myndigheten X hör Trafikverket och Trafikverkets förutsättningar: ”Jaha, de har så, men vi har de förutsättningarna”, ibland förstår man sin vardag mycket bättre och just att skapa sådana verktyg och sådana mötesplatser, men även, som vi ser, det här kontinuerliga arbetet. En produkt som vi skapade var en handledning i statligt värdegrundsarbete just för att få det i vardagen, de här veckomötena, fånga upp svårigheter och ett återkommande tema har ju varit sådana här dilemman som dyker upp i vardagen, prata med varandra om det, skapa forum om hur man ska prata om det och när man pratar om det ska ju värdegrundsprinciperna finnas där redan från början så att man inte behöver börja därifrån. Det har varit väldigt viktigt att skapa den kulturen, så att säga, och återkom och prata om det. Talk about it!

Malin Sundeby: När ni mötte myndigheterna på olika nivåer, jag vet att ni ofta också … kanske det vinnande konceptet var att ni sköt in det på högsta nivå.

Robert Cloarec: För vår del har ju, så att säga, den primära målgruppen hos oss varit myndighetsledningarna, och sedan har vi haft aktiviteter för de myndigheter som var varit ansvariga för det här arbetet. Sedan har vi även varit ute bland myndigheter för att möta medarbetare och det var väldigt intressant för oss att höra hur samtalen utvecklas. Men det avgörande, det är naturligtvis hur det sedan fungerar i statsförvaltningen bland myndigheter med tio anställda, 15 anställda, 7 000 eller 20 000 och det är ju så otroligt olika förutsättningar, men när de möts och pratar om det här så är det ”same, same, but very different”.

Malin Sundeby: Men nu har det gått ett precis ett halvår sedan du avslutade ditt arbete i Värdegrundsdelegationen. Under de åren, det var tre år som ni jobbade med det här, känner ni att ni har gjort skillnad?

Robert Cloarec: Vi uppfattar att det här tankesättet har förankrats väl och nu har ju Statskontoret fått uppdraget att främja vår förvaltningskultur, och bland annat med den statliga värdegrunden som bas och de har kommit igång väl. När de nu kom igång har deras aktivitet efterfrågats omedelbart, så att det känns som tankesättet och det här arbetet är väl förankrat och även begreppet av den statliga värdegrunden är väl förankrat och även hur man jobbar med det operativt. Men allt måste ju … för att överleva … fortsätta, måste det ju återskapas om och om igen, vecka för vecka.

Malin Sundeby: Och det är det Mats, du pratade om också hela tiden att man måste jobba med det här. Men alltså, styra med värderingar, det är ju på något sätt, i det här att först så jobbar man mycket med: ”Vad har vi för värderingar eller vår vision? Vad har vi för värderingar? Hur får vi våra medarbetare att engagera sig i våra värderingar och ha då de värderingarna?” Sedan, hur gör man för att visa skillnad, de som då arbetar aktivt i det värderingsarbetet vi har och de som inte gör det? Det vill säga styra med värderingarna. Alltså, hur gör man det i verkligheten? Är alla medarbetare med på banan?

Mats Hoffman: Inte alltid och det är väl en del av utmaningen att samtala och att lyfta beteenden och kunna prata om de utmaningar och dilemman som vi har i vår vardag, det, på något sätt, tydliggör lite vilka beteenden och handlingar vi vill uppmuntra. Det här ska ju vara en kraft där medarbetarna känner att de kan luta sig mot en värdegrund för att få, ja, egentligen en vägledning för sina beslut och hur vi förhåller oss till varandra. Sedan är det ju som i alla verksamheter att är det saker som inte fungerar så får man belysa och prata om det också, men jag vill bara understryka att just det här med att ge det en innebörd, att samtalet och utrymmet är forumet för samtalet, det måste vi få in och jag tror att det är det som är …

Malin Sundeby: Det är det som är nyckeln.

Mats Hoffman: Ja, det är väldigt mycket nyckeln, för att våga släppa taget, det är också en ledarskapsfråga. Att börja lyssna på vad som faktiskt kommer fram och kunna bemöta det på ett ansvarsfullt sätt som ledare och inte köra över, kanske, en medarbetare som har synpunkter eller som har en annan tanke, utan att faktiskt uppmuntra ett samtal, men då måste det få utrymme. Och då kan man ju tydliggöra vilken väg vi går i olika situationer och vad som också i vissa lägen kan vara moralsamtal kring vad som är rätt och fel.

Malin Sundeby: Niclas, hur gör ni med det här i verkligheten?

Niclas Lamberg: Dels liksom att hela tiden hålla det levande då, jag menar, där är ju våra chefer en oerhört viktig ryggrad i detta och tar egentligen varje tillfälle till att visa att de verkligen lever våra värderingar och pratar om det i vardagen och, jag menar: ”Lev som du lär.” Vi pratar ju hela tiden om att ledarskapet handlar om att vara som en föregångsman, som en föregångskvinna, i det hela och det är ju ett sätt att visa att vi verkligen som organisation menar allvar med den värdegrund som vi har satt då. Men sedan också att verkligen få varje medarbetare att just se hur är jag i vardagen då? Det som kan göra mig liksom, vi kan säga extra glad är liksom när jag hör någon ute som säger att: ”Idag känner jag att jag faktiskt har varit extra modig för jag har gjort det här.” Och just …

Malin Sundeby: Ja, och de har också tänkt till att vad innebär det här att vara modig. Vad kan det innebära i mitt jobb?

Niclas Lamberg: Ja, och jag har också, liksom, varit modig verkligen på det sätt så som vi … som vi menar också då.

Malin Sundeby: Ja.

Niclas Lamberg: Att ha använt värdeord på rätt sätt, och då känner jag att det faktiskt har börjat att landa och det är en verklighet. Det har gått från ett vackert ord på en Powerpoint till verklig handling, och det är det jag känner, att det mer och mer verkligen får det starka fotfästet då. Precis som Mats säger att ibland blir det ju också då kanske lite tokigt för någon som tänkte väl ivrigt och för långt, ja, men då får vi också hantera det, men det är ju jätteviktigt då att man lär sig av det, så att man gör rätt nästa gång, för att om man inte heller vågar prova och tänja på innebörden, då kommer vi heller inte att nå den fulla potentialen.

Malin Sundeby: Men om jag frågade en medarbetare på Trafikverket, skulle den säga att: ”Ja, Trafikverk, det styrs av värderingar.”

Niclas Lamberg: Jag tror att du skulle få olika svar. Jag menar, det är en stor organisation och det är klart att inte alla idag skulle ge exakt samma svar. Men jag tror att väldigt, väldigt många skulle säga att vi är under en förflyttning, där vi verkligen betonar och uppmuntrar till en mer värderingsstyrd organisation och där vi vill använda regelverk där de verkligen behövs, men i övrigt att vi verkligen uppmuntrar till att den här inre kompassen fungerar och att du får det utrymmet som medarbetare då.

Malin Sundeby: Mats, om jag frågar en medarbetare hos dig, skulle de säga att Dipart styrs av värderingar?

Mats Hoffman: Ja, det är jag rätt så övertygad om. Vi mäter ju också vår värdegrund varje år hos våra medarbetare, och det finns en stor förankring till värdegrunden och vi pratar mycket om den.

Malin Sundeby: Har ni sett några … nu har det ju gått ganska lång tid och från början var ni ganska få, men har ni sett några faktiska beteendeförändringar kopplade till det arbete ni har gjort?

Mats Hoffman: Ja, alltså beteendeförändringar, det är svårt att säga, för vi vet ju inte hur det hade varit om … men jag tror att, eller jag är rätt övertygad om, att vår kultur har ju fått en karaktär och mångfald och inkludering och accepterande synsätt som ett direkt resultat av faktiskt ett långsiktigt arbete, som är värderingsstyrt då. Sedan är det ju många andra sätt som vi kan styra på också, men just att det finns en trygghet till oss alla, att följer vi vårt hjärta eller vår magkänsla som är, på något sätt, en koppling till vår värdegrund, så är vi rätt ute på något sätt, som grund då. Och det är viktigt.

Malin Sundeby: Niclas, har ni under de här ett och ett halvt åren, har ni sett några faktiska beteendeförändringar eller faktiskt resultat av ert arbete.

Niclas Lamberg: Vi kan säga att vi gör ju också mätningar på olika sätt, och där såg vi ju väldigt tidigt, alltså strax innan vi officiellt lanserade den nya värdegrunden, redan då var kännedomen om den nya värdegrunden lika stor som den gamla.

Malin Sundeby: Det, måste jag säga, var ett gott resultat.

Niclas Lamberg: Ja, det var gott. Och när vi nu mäter, när vi verkligen har börjat att jobba med det, då kan vi ju se vilket genomslag det har fått. Jag skulle säga att i stort sett varenda medarbetare vet vilka värderingar vi har och kan också, på ett sätt, förklara innebörden och sedan så naturligtvis, är det i olika stycken, hur mycket du har kunnat omsätta det i din vardag. Men som jag sa just, det här att jag hör olika exempel på hur man har tolkat och hur man agerar i vardagen, det är ju för mig ett konkret sätt att visa att man har tagit det till sig och att det gör skillnad. Men jag känner att vi som organisation har tagit ytterligare steg verkligen framåt i ett stort engagemang, det har jag mött varje dag under de tre år som jag har varit där, men jag upplever att det här engagemanget är mycket mer och att det verkligen går tillsammans nu. Det finns en mycket tydligare gemensam bild, tycker jag, än vad vi hade tidigare, förr var det ett mer individuellt engagemang och nu är det mer ett engagemang tillsammans. Och det, på något sätt, avspeglar ju både klimatet inom Trafikverket, men också hur omvärlden uppfattar oss på olika sätt. Så att, nej jag tycker att det känns riktigt bra och jag ser tydliga exempel.

Malin Sundeby: Ja, du får komma tillbaka om ett år igen och berätta.

Niclas Lamberg: Jättegärna.

Malin Sundeby: Berätta hur det är. Robert, det handlar ju om det här övergripande myndighets- eller det statliga perspektivet och ert arbete handlar kanske väldigt mycket om att på något sätt höja etiken i samhället och i staten, det här förhållningssättet ska ändras och vad är en statsanställd och så vidare. Går det överhuvudtaget att mäta den typen av arbete?

Robert Cloarec: Det är svårt att mäta och jag kan inte säga, exakt, resultatet på det eller vad som händer längst ut. Men vi ser som sagt aktiviteter och vi ser att vi bidrar till stöd till myndigheterna och i grund och botten till sättet att mäta det är naturligtvis antalet … konkret rädsla då och korruption om det minskar, förtroendet för det offentliga bland medborgarna, alltså medborgarnas tillit till den statliga förvaltningen och hur man arbetar. Det man kan se det är naturligtvis en myndighet, som har jobbat väldigt mycket med hela sin kultur och relation till medborgarna, Skatteverket, som då har ett bra förtroende. Om man ser deras resa, och man ser att andra myndigheter försöker att bidra och komma in på samma resa, hur man mäter, men det är svårt att mäta direkt operativt på det viset. Utan det är ett bidrag och sedan är det myndigheternas resultat operativt som visar sedan, om man är sakliga, opartiska och effektiva med mera. Sedan kommer den här tillitsreformen och problemet hur ska mäta och återrapportera, men det är en annan diskussion. Det som är viktigt för vår del det är att det här, som har sagts tidigare, är något som ska hållas levande i samtalet hela tiden, så därför är vi väldigt glada över att just regeringen har gett Statskontoret uppdraget att jobba vidare med att främja en god förvaltningskultur och samtidigt är det en sorts gryta som ska hållas kokande hela tiden och det tror jag är viktigt från regeringens sida att jobba på det viset mot myndigheterna, för till sist är det myndigheterna som har det operativa ansvaret.

Malin Sundeby: Mats, vad är det mest briljanta som ni gjorde eller har gjort eller gör i det här arbetet?

Mats Hoffman: Det är en stor fråga!

Niclas Lamberg: Det var spännande.

Mats Hoffman: Det mest briljanta?

Malin Sundeby: Ja.

Mats Hoffman: Ja du … Ja, men jag tror att vi har hållit det levande är ju det som har varit vår framgång, och det är ju den stora utmaningen att varje dag faktiskt hålla den här grytan kokande på olika sätt och det går givetvis i vågor. Men sedan är det ju kommunikationen alltså, att lyfta förebilder och att stärka beteenden som vi tycker är enligt vår värdegrund, tror jag också har varit en stor framgång och om det är briljant eller inte, det vet jag inte. Så det är ju många olika sätt att få just det här ordet att leva och ge det en innebörd och då får ju faktiskt en värdegrund en innebörd och då blir det ju skillnad. Det är det avgörande.

Malin Sundeby: Niclas, har du något medskick till lyssnare som kanske står inför ett, alltså mitt i ett sådant här förändringsarbete, som ni är mitt i och på väg att jobba igenom?

Niclas Lamberg: Alltså, den breda involveringen hela tiden den är ju viktig, men är man mitt i då skulle jag säga att då är ledarskapet en central del, att alla …

Malin Sundeby: Nu nickar alla.

Niclas Lamberg: … alltså, alla chefer verkligen i organisationen i ord och handling, varje dag jobbar med värdegrunden, för då visar du att det här är på riktigt och att du menar allvar, som organisation eller företag och det är ju det som ni har gjort. Ni har visat under lång tid och det lever hos er varenda dag och det är på riktigt och då kommer också hela organisationen verkligen att följa med och känna sig trygg i hur man ska vara och vad som gäller i det företaget eller i den organisationen. Så att varje dag, hårt arbete, då fungerar det verkligen.

Mats Hoffman: Får jag komma in med en liten kommentar? Öppenhet, tror jag också är en jätteviktig faktor, att våga prata om det som inte heller är så bra, för att det skapar tillit till också och att man också kan jobba aktivt med värdegrunden och med innebörden av värdegrunden. Så att ha transparens och öppenhet har ju vi valt som ett förhållningssätt redan från början och det också kanske då har varit en viktig faktor.

Niclas Lamberg: För det är ju det som ger trovärdighet, både att man pratar om det som fungerar och om det som inte fungerar.

Mats Hoffman: Ja.

Malin Sundeby: Gud, vad spännande att prata med er. Jag vill egentligen prata mer med er och jag tror att lyssnarna säkert kan ha … det här väcker mycket frågor också. Så har ni frågor, kontakta oss på arbetsgivarpodden@arbetsgivarverket.se. Mats, en sak som vi inte får glömma av det du har sagt idag?

Mats Hoffman: Ja, jag har ju redan pratat om det här med involvering att vi har just skapat delaktighet och sedan givetvis att skapa de här samtalen ute i vår vardag. Och sedan är det ju det här med uthållighet, det har vi sagt på olika sätt. Vi har hållit på rätt så många år med det här arbetet och uthållighet och långsiktighet är ju jätteviktigt. Och sedan berätta historier från vår vardag, goda föredömen och goda exempel, jätteviktigt det också.

Malin Sundeby: Niclas, en sak som vi inte får glömma av det du har sagt idag?

Niclas Lamberg: Jag säger också verkligen långsiktigheten och fortsätt verkligen att skjuta in fortsatt energi i arbetet för att jobba med en bra värdegrund, det är fantastiskt roligt och det ger glädje och energi i hela organisationen. Så att känn liksom lusten och kraften i det också, då får man så otroligt många positiva effekter på alla delar i verksamheten.

Malin Sundeby: Robert, en sak vi inte får glömma av det du har sagt idag?

Robert Cloarec: Samtala regelbundet om konkreta dilemman i arbetet, utifrån den statliga värdegrunden då och den egna värdegrunden, och inte minst ledarskapets betydelse och förankring i ledarskapet.

Malin Sundeby: Tack Niclas, Mats och Robert för att ni var med idag. Så här vill Arbetsgivarverket kommentera avsnittet ”Styra med värderingar”. Att styra med värderingar bottnar i att organisationen vill någonstans, därför krävs det att arbetet jobbar med att påverka värderingarna i vardagen i riktning mot vision och mål för verksamheten. Det handlar om att värdegrunden blir en inre kompass för chefer och medarbetare, men också en tydlig kompass för verksamheten. Vad behöver man då för att lyckas? Det handlar om att skapa utrymme för samtal om värdegrundsvärdering och att regelbundet samtala om dilemman i vardagen. Det handlar om en bred involvering hos chefer och medarbetare och det handlar framförallt om uthållighet och att kontinuerligt föra in energi i frågan. När värdeorden blir handling i vardagen, det vill säga styr beteendet i medarbetarnas arbetsvardag, är det ett kvitto på att man har lyckats. Tekniken idag står Sara Nykäsenoja för och mitt namn är Malin Sundeby. Arbetsgivarverket menar på att ett aktivt medarbetarskap leder till att statliga verksamheter blir mer effektiva och attraktiva. Hej då!