ARBETSGIVARPODDEN 20: Skills 360 hackathon - ett kunskapsdrivet hack

Transkribering av ARBETSGIVARPODDEN 20: Skills 360 hackaton - ett kunskapsdrivet hack.

Sherlot Jonsson: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden, Arbetsgivarverkets podcast. Vi vill inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Det här är ett specialavsnitt för att Arbetsgivarverket tisdagen den 11 september arrangerade Skills 360 Hackaton. Mitt namn är Sherlot Jonsson och med mig idag har jag Hedda Lindselius, samordnare för hacket. Kul att ha dig här, Hedda.

Hedda Mann: Hej och tack. Jätteroligt att vara här.

Sherlot Jonsson: Du ska berätta för oss idag om hacket och vad ni kom fram till. Vad är ett hack?

Hedda Mann: Ett hack är en metod för innovation. Det kommer traditionellt från IT-världen, där man sitter och hackar olika koder och annat för att lösa en konkret och komplex utmaning, och där insåg man ganska snabbt att man behövde ha många olika perspektiv. Ju fler perspektiv desto bättre lösningar. Man kan inte bara sitta fem programmerare i ett rum och tro att man kan komma på helt nya grejer när alla sitter på samma kompetens och perspektiv. Och det här har vidareutvecklats, och det vi har gjort är att skapa ett kunskapsdrivet hack i en lång process där vi samlat kvalitativa data om inkludering inom staten, för att sedan, nu den 11 september, så har vi äntligen hackat den här utmaningen.

Sherlot Jonsson: Vad intressant, det låter som den här grundtanken går väldigt väl in i den statliga strategin om inkluderande synsätt och olika perspektiv.

Hedda Mann: Verkligen!

Sherlot Jonsson: Varför gör vi det här då, varför är det så viktigt för oss?

Hedda Mann: Skills 360 är en process som ser att inkludering är ett verktyg för kompetensförsörjning för de statliga arbetsgivarna. Eller egentligen alla arbetsgivare. Det vi ser idag inom staten är att ungefär 80 % av alla statliga verksamheter upplever en kompetensbrist. Ett behov av kompetens. Så vi har inte råd att tacka nej till den kompetens som finns därute. Det finns väldigt mycket kompetens på arbetsmarknaden till förfogande som vi helt enkelt inte når. Och då måste man börja prata både om kompetensbegreppet, men framför allt om, ja, hitta lösningar för inkludering är en väg och ett verktyg för att kompetensförsörja. För det gör att verksamheten vinner på det hela.

Sherlot Jonsson: Och i framtiden kommer ju, eller det kanske redan är så nu, att vi konkurrerar om samma kompetens på hela arbetsmarknaden mer eller mindre.

Hedda Mann: Absolut!

Sherlot Jonsson: Men vilka var med under dagen?

Hedda Mann: Vi har verkligen verkat i det här perspektivet att ta med så många synsätt som möjligt. Därför bjöd vi in hela arbetsmarknaden, vilket faktiskt är helt unikt.

Sherlot Jonsson: Ja, det låter jätteintressant.

Hedda Mann: Ja. Så väl på plats, 80 platser och av de så var 40 representanter från våra medlemmar, alltså de statliga myndigheterna, och de resterande 40 från alla möjliga sektorer på arbetsmarknaden. Så från startups till intresseorganisationer till privat näringsliv och forskare. En otrolig bredd i rummet helt enkelt. 80 verksamheter och 80 perspektiv och många kompetenser.

Sherlot Jonsson:Det låter som goda förutsättningar att få många idéer. Berätta hur ni hade lagt upp dagen.

Hedda Mann: Ja, men det började med inspirationsföreläsningar på förmiddagen för att sätta ramen för dagen. Och då var det först en inspirationsföreläsare, nämligen Ahmed Abdirahman, som berättade om sin resa. Han är ju Järvaveckans grundare och expert på Stockholms handelskammare, så han kom ju både med ett inkluderingsperspektiv men också just det hur inkludering är en väg till kompetensförsörjning också. Det gav deltagarna stora insikter och budskap, tycker jag. Och sedan fortsatte det med fyra konkreta case med saker som redan görs idag och hur man använder inkludering som kompetensförsörjningsverktyg.

Sherlot Jonsson: Och vad var det för case då?

Hedda Mann: Det var två av våra medlemmar, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen, som berättade. Kriminalvården berättade konkret om hur de arbetar med både utbildning och annat, men framförallt att de har sett över sina säkerhetsklassningar och öppnat upp sin verksamhet och givit möjlighet till fler att börja jobba där på sikt. Och Arbetsförmedlingen fokuserade bland annat på kampanjen ”Gör plats”, där man har ett arbetsgivarperspektiv, och där faktiskt alla som jobbar med kampanjen har olika funktionsvariationer.

Sherlot Jonsson: Och de andra två då?

Hedda Mann: Ja, det var Changers hub som visar hur man kan attrahera dold talang. En organisation som startade i Alby och nu finns det till och med en hub på Stureplan. De jobbar med entreprenörskap. Och sedan var det Peritos, som arbetar med unga vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer och tar arbetsgivaransvar där. Så det var konkreta exempel på vad som faktiskt funkar.

Sherlot Jonsson: Bra input låter det som. Jaha, hur fortsatte det sedan då?

Hedda Mann: Ja, sedan var det dags att börja jobba. Och då fick hack-deltagarna jobba efter en konkret mall med frågor, en process av Design thinking, där man svarar på ett antal frågor för att komma fram till en idé. Hälften av lagen som var där fokuserade på inkludering i rekrytering och den andra hälften på kunskap och lärande om inkludering.

Sherlot Jonsson: Och sedan så kom ni fram till en massa lösningar, vad var det för lösningar?

Hedda Mann: Precis. Jag ska tillägga också att man jobbade utifrån ett målgruppsperspektiv också, för vi har sett i den här långa processen av att ha workshops och samla erfarenheterna hos våra medlemmar, och då ser man att den kompetensen är svår att nå och inkludera gällande ålder. I staten är det svårt att anställa unga till exempel. När det gäller etnicitet kan det ju vara allt ifrån att vara nyanländ till att ha varit i Sverige väldigt länge, och att man inte når ut till den målgruppen. Och sedan personer med funktionsvariation. Att det i sig är tre grupper som är otroligt breda. Deltagarlagen fick välja vilken målgrupp man ville jobba mot att nå.

Sherlot Jonsson: Just det. Och i det här sammanhanget är det väl också viktigt att säga att inkluderande synsätt handlar om kompetens och att det är den vägen man måste gå.

Hedda Mann: Absolut, precis. Så att det är kompetensen som är det centrala. De här grupperna har svårt att komma in, men det är deras kompetens vi desperat behöver. Så det är därför det är så pass breda målgrupper. Och det är där vi har sett att det är svårast att nå rätt kompetens.

Sherlot Jonsson: Och då blir det lite intressant de här lösningarna. Vad kom ni fram till?

Hedda Mann: Ja, det var 16 väldigt olika lösningar och det var otroligt att se arbetet under dagen, att mötas i lagen och jobba fram en idé under ganska knapp tid, en 6-8 timmar. Allt från att försöka matcha arbetstagare och arbetsgivare i deras olika kunskapslägen. Öka den kompetens som finns och attrahera de här dolda talangerna och se att de kan lära sig mer om vad myndigheter gör genom att myndigheter själva berättar och kopplar samman och bjuder in. Men vi hade också flera appar. En liten informationskampanj, ”Vem vill bli byråkrat?” Berätta om vardagslivet …

Sherlot Jonsson: Vill inte alla bli det eller?

Hedda Mann: Jo, det tror jag faktiskt. Det är många som passar på det. Vi fick förslag på ett nytt yrke till och med: Integratör. Där man ska koppla samman de här perspektiven som vi inte får i och med att vi inte når rätt kompetens, och hur man integrerar dem. Sedan hade vi också ett ganska roligt obekvämhetsindex, man letar efter kompetens som vågar göra nya saker och att man också som rekryterare och arbetsgivare vågar skapa strukturer för att … faktiskt ett ganska lätt poängsystem, man får poäng om man gör saker som man inte har gjort förut. Och låga poäng om man gör saker på samma sätt.

Sherlot Jonsson: Precis. Att få teori och praktik att gå ihop.

Hedda Mann: Exakt! Det var en väldigt bredd. Nu är det förstås viktigt … Alla de här är ju förstås prototyper på idéer, så man måste jobba vidare med dem, men det var många … det var 16 olika frön och många roliga, innovativa, konkreta …

Sherlot Jonsson: Var det någon idé som du kände: ”Wow! Det här tar vi vidare, det här kommer att bli bra!”

Hedda Mann: Alltså, det fanns väldigt många faktiskt. Jag är lite rädd för att välja ut någon måste jag säga, för jag tyckte det var 16 otroligt intressanta idéer som vi måste jobba vidare med, och bjuda in till att vidareutveckla. Det är det som är det viktiga. Så för mig, det jag tar med mig från dagen främst av lösningarna är att det är NU det börjar. Hur kan vi göra verklighet av det? De myndigheter som har fått förslag om lösningar till just sin myndighet, kan vi få med dem på tåget, är de intresserade?

Sherlot Jonsson: Hur kan vi göra det här då, vad händer nu?

Hedda Mann: Det som händer nu är att vi ska skapa en samverkansgrupp, och flera myndigheter har redan anmält intresse för att vara med, bl.a. Tillväxtverket, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet.

Sherlot Jonsson: Och vad innebär samverkansgruppen?

Hedda Mann: Samverkansgruppen innebär ju att fortsätta samverka, och vi på Arbetsgivarverket vill ju facilitera att våra medlemmar får ta del av de här lösningarna och får börja använda och vidareutveckla dem. Alla våra medlemmar, alla statliga myndigheter kommer att bli inbjudna att vara med i den här processen. Så det är fortfarande … vi fortsätter processen, det är nu det verkliga arbetet börjar och där ska alla få vara med som vill och har intresse.

Sherlot Jonsson: De externa då? Eller är det här bara öppet för våra medlemmar?

Hedda Mann: Nej, men det är viktigt att vi fortsätter att plocka upp på det här unika som vi har gjort, nämligen att samla hela arbetsmarknaden. Så då vill jag ju verkligen se att vi fortsätter att interagera och samverka, men hur den fortsättningen ser ut och hur det blir, det måste vi komma fram till tillsammans och se vilka behov som finns. Nu sitter vi på 16 lösningar, sedan börjar det smalnas av och förhoppningsvis att man börjar experimentera med att ta ut lösningarna i verksamheten. Och där tror jag vi måste fortsätta få input från många delar, och det finns redan ett stort intresse bara från de som var på hacket.

Sherlot Jonsson: Så det är arbete under utveckling kan man säga.

Hedda Mann: Ja, och det är det som är så häftigt med den här processen. Att arbeta med hack som metod är ju faktiskt ett gediget grundarbete innan, där man bygger en plattform av data och kunskap. Sedan hackar man den och arbetar med utmaningen intensivt, så får man en massa lösningar och då gäller det att fortsätta att springa vidare. Det är då allt händer. Vi i projektgruppen menar att det var på Hackaton allt började, trots att det här har varit en lång, lång process.

Sherlot Jonsson: Det roliga återstår helt enkelt.

Hedda Mann: Ja, och där bjuder vi in alla som vill vara med, självklart.

Sherlot Jonsson: Tack så hemskt mycket, Hedda, för att du var här, och tack för det arbete som ni i projektgrupperna och Arbetsgivarverket har gjort.

Hedda Mann: Ja, hela Arbetsgivarverket har varit med och framförallt alla våra medlemmar, alla i workshopen, alla exemplen, alla som har delat, alla som var med på hacket och alla som är framför, alla som är med nu vidare också. Så får ni hålla utkik efter oss på sociala medier där vi arbetar under #skills360 och #verksamhetenvinner.

Sherlot Jonsson: Ett stort tack till alla. Om du som har lyssnat har frågor eller förslag på ämnen till podden, hör gärna av dig till arbetsgivarpodden@arbetsgivarverket.se. Mitt namn är Sherlot Jonsson. Vi hörs snart igen. Hej då!

Hedda Mann: Hej då!