Remiss av Sametingets rapport Samiska språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

Karin Lien

17 september 2019